donderdag 8 december 2022

Gebrek aan vertrouwen

Cruciaal gesprek tussen twee mensenHet begon met “Positie Omtzigt functie elders”. Kern van het debat was het gebrek aan openheid en vertrouwen. De huidige informateur heeft inmiddels gezegd dat openheid voor de formatie een illusie is. Er moeten besloten gesprekken tussen twee personen mogelijk blijven. Dan blijft het (gebrek aan) vertrouwen over. 

Dan het regeerakkoord. Men onderschrijft breed dat het anders moet. En wat voorzichtig ook wel gebleken is en waar twijfel over bestaat is de rol van premier Rutte. De motie van afkeuring geeft hier duidelijk blijk van. Maar Rutte zelf heeft hier tot op heden geen conclusie aan verbonden. 

Nu kan je een, met zeer groot aantal voorkeurstemmen, gekozen lid van de Kamer niet zomaar aan de kant zetten. Vooral niet als het lid de lijsttrekker is van de grootste partij. Dat is een machtsfactor die mede door de kiezers bepaald is. Dat doet er dus toe. Dat bleek wel uit de reactie van SIgrid Kaag van D66 na het aanblijven de premier ondanks de motie van afkeuring. Hij moest zijn eigen conclusie maar trekken maar dat deed hij niet.

Maar aangeschoten is hij wel en dus werkt hij mee aan de nieuwe bestuurscultuur en de verhouding van het kabinet ten opzichte van de Kamer. Dat deed hij met zijn opmerking macht en tegenmacht. Maar ook daar is hij al op aangesproken want de Kamer heeft geen tegenmacht maar de macht. De regering voert uit, de Kamer beslist. Maar zover zijn we nog lang niet. 

Een cultuur van overleggen zou een oplossing kunnen zijn. Een overleg waaraan veel partijen meedoen. Veel partijen die rekening houden met de kleinere partijen en die bereid zijn tot inleveren en verdelen. Partijen die elkaar niet hun wil kunnen opleggen. Partijen die overleggen op de inhoud. Kortom, een spreiding van de macht over meerdere partijen. Maar het wordt pas echt iets als men elkaar ook nog vertrouwt. 

Tjeenk Willink heeft al vaker vastgelopen formaties weer werkend gekregen. Hij is van mening dat er ruimte moet zijn voor gebrek aan onderling vertrouwen, maar dan wel op de inhoud en niet op de persoon. Verschillen over inhoudelijke inzichten zijn te overbruggen door bij de feiten te blijven wat, mits dat lukt, ook ten goede kan komen aan de relatie. 

Ook als ondernemingsraad is onderling vertrouwen en vertrouwen in (de relatie met) de bestuurder en medewerkers van belang om resultaten te boeken. In de training Cruciale Gesprekken leer je als ondernemingsraad leer je hoe je gevoelige onderwerpen bespreekbaar maakt en hoe je gehoord wordt bij medewerkers en bestuurder zonder de relatie te schaden.