donderdag 8 december 2022

Cruciale Gesprekken

Leer gesprekken voeren die er écht toe doen

Moderne medezeggenschap gaat verder dan structuur, systemen en de wet. Effectieve medezeggenschap vraagt van OR-leden om gevoelige kwesties bespreekbaar te maken en gehoord te worden bij zowel bestuurders als medewerkers. OR-Online.nl biedt ondernemingsraden een tool om deze gesprekken effectief te voeren.

Het zijn vooral cruciale gesprekken die niet gevoerd worden, of niet goed gevoerd worden, die zorgen voor onnodige conflicten. Jij leert hoe je vrijwel alles bespreekbaar kunt maken, waarbij de veiligheid gewaarborgd blijft, de relatie verbetert en resultaten worden geboekt. Jij wordt regisseur van medezeggenschap en openheid voor iedere medewerker in de organisatie.
cruciale gesprekkenHoe werkt het?

Fase 1: Resultaat bepalen

Allereerst bepaal je wat je wilt bereiken in het gesprek. Belangrijk is daarbij om goed na te denken over jouw motieven. Wat wil ik voor mijzelf, de ander en de organisatie? Een helder antwoord op deze vragen maakt het eenvoudiger om in het gesprek bij jezelf te blijven.

Fase 2: Jouw inbreng in het gesprek

In de voorbereiding op het gesprek kan je veel doen om er voor te zorgen dat je het gesprek op de juiste manier in gaat. Het gaat om jouw intenties en het leren waarnemen wat er gebeurt in gesprekken. Door los te komen van jouw emoties en de inhoud blijf je gefocust op het doel. Het is van belang de juiste woorden te kiezen en alert te blijven op wat er gebeurt bij jouzelf en bij de ander.

Fase 3: De inbreng van de ander

Je kunt de ander niet veranderen. Je kunt hem of haar wel helpen om zijn of haar inzichten met jou te delen. Een heel belangrijk element is het leren waarnemen van de mate van veiligheid die beide gesprekspartners ervaren. Als het gesprek voor een van beide bedreigend wordt is er geen sprake meer van delen van inzichten en is het resultaat gedoemd te mislukken.

Fase 4: Actie en resultaat

Aan het einde van ieder gesprek ligt het gevaar op loer dat er geen concrete afspraken worden gemaakt. Spreek af wie wat gaat doen en wanneer, in concrete meetbare termen en met ingebouwde controle momenten en vervolgafspraken.

 
Wat leer je?

Door te focussen op de veiligheid in de relatie wordt vrijwel elk onderwerp bespreekbaar. Je zult zien dat er altijd een gezamenlijk doel te vinden is en gezamenlijk resultaat kan worden behaald. Dit vergt ontwikkeling op het niveau van de personen. Je leert jezelf beter kennen en jezelf te blijven onder druk.

Interesse?

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak en leer meer over de methodiek voor cruciale gesprekken. Het is ook mogelijk kennis te maken met de methodiek door een inspiratiesessie te organiseren waarin de OR in korte tijd ervaart wat de methodiek inhoudt.Inspireer jezelf!

Zorg voor toegevoegde waarde vanuit de OR