Maand: oktober 2011

ptitle-particle1

Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen

Op 4 oktober jl. heb ik met de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesproken over het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen en de relatie met het initiatiefwetsvoorstel van de leden Koer Kaya en Blok (Kamerstukken I 2009/10, 31 537, A). Daarbij is gevraagd aan te geven op welke punten lering is […]
Read more

De occupybeweging

Letterlijk betekent dit de beweging die in beslag neemt, bewoont, bezet. Een beweging tegen de gevestigde orde van de financiële instellingen. De beweging zegt ‘nee’ tegen de bonussen, ‘nee’ tegen de toenemende maatschappelijke ongelijkheid, ‘nee’ tegen de hebzucht van de financiële instellingen. De menselijke maat is zoek, de menselijke waarde is zoek. Maar het is […]
Read more

Ouders gaan minder werken door bezuinigingen kinderopvang

Maar liefst dertig procent van de ouders zegt minder te gaan werken door de bezuinigingen op de kinderopvang. Negen procent van hen stopt zelfs helemaal. Dat blijkt uit onderzoek van GroenLinks. Vooral gezinnen met lagere inkomens worden getroffen door de bezuinigingen. GroenLinks heeft minister Kamp al vaker gewaarschuwd dat zware bezuinigingen op kinderopvang ten koste […]
Read more

Sluitende dagarrangementen voor 4- tot 12-jarigen.

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd om vanaf volgend jaar in enkele gemeenten te starten met een proef met zogenaamde sluitende dagarrangementen voor 4- tot 12-jarigen. In deze gemeenten gaan scholen en buitenschoolse opvang intensiever samenwerken […]
Read more

Door Nederland reizende usb-stick zet slimmer werken op de kaart

De gehele maand november staat in het teken van slimmer werken. Het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) organiseert samen met slimmer werken initiatieven op verschillende plaatsen in Nederland de ‘Slimmer Werken Estafette’. Gedurende deze maand wordt het estafettestokje doorgegeven in de vorm van een sculptuur met een usb-stick en de naam ‘Slimmer Werken Link’. […]
Read more

Ondernemingsraden kunnen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bevorderen.

Ondernemingsraden kunnen een stimulerende rol spelen bij het bevorderen van (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek bieden volgens de SER daarvoor voldoende aanknopingspunten. Een aanpassing is daarom niet nodig. In een nieuwe bijlage bij het Voorbeeldreglement Ondernemingsraden reikt de SER ondernemingraden diverse suggesties aan. © SER
Read more

Ruim kwart bedrijven verwacht banenverlies

26 procent van de bedrijven voorziet de komende twee jaar gedwongen ontslagen. Ook hebben weinig bedrijven nagedacht over outplacement. Dat blijkt uit onderzoek dat outplacementbureau Brand New Job onder 350 bedrijven liet verrichten door enkele studenten. Oorzaken van die ontslagen zijn de bedrijfseconomische situaties van die bedrijven, zegt Frank Berends, directeur van Brand New Job. […]
Read more

Bedrijfsleven bundelt krachten rond actuele maatschappelijke vraagstuk

Grote bedrijven willen meer samenwerken op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO). Zij nemen actuele, maatschappelijke vraagstukken als uitgangspunt om hun MBO-programma’s op elkaar af te stemmen. In aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima presenteerden 30 bedrijven hun voornemens tot samenwerking. MVO Nederland gaat de vorming van coalities rond deze thema’s actief ondersteunen. […]
Read more

Flinke stijging zorglasten werknemers met hoge inkomens Aon Hewitt: werkgevers nauwelijks voorbereid op kostenstijging

Werknemers die meer verdienen dan 36.000 euro per jaar krijgen volgend jaar te maken met flink hogere zorgkosten, die met 500 euro per jaar kunnen oplopen. Op termijn zijn ook werkgevers veel meer geld kwijt, zo blijkt uit berekeningen van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing. Met name bij bedrijven waar de […]
Read more

Archieven