Maand: december 2011

ptitle-particle1

Lichte stijging aantal faillissementen in 2011

Het aantal faillissementen is in 2011 licht gestegen. In totaal gingen 10.151 bedrijven en personen bankroet tegen 10.064 in 2010. Dit blijkt uit de cijfers die faillissementsdossier.nl vandaag bekend heeft gemaakt. Opvallend is de toename van het aantal failliete bedrijven in de tweede helft van het jaar met maar liefst 6 procent. © Faillissementdossier
Read more

Veranderingen op 1 januari 2012

In 2012 worden verschillende veranderingen van kracht waar veel mensen mee te maken krijgen. Zo verandert de bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag, wordt de basiszorgverzekering soberder en gaan boetes voor snelheidsovertredingen omhoog. © Rijksoverheid
Read more

Wat te doen bij een concurrentiebeding?

Met enige regelmaat wordt tussen de werknemer en de werkgever een concurrentiebeding afgesproken. In essentie betekent dit beding dat de werknemer gedurende een bepaalde tijd niet bij bepaalde werkgevers mag werken. Wanneer de werknemer toch  bij een werkgever wil gaan werken die onder het concurrentiebeding valt rijst de vraagt of de werknemer gehouden is aan […]
Read more

Waar is de werknemer gebleven?

Volgens Maslow hebben mensen vijf behoeften die een piramide vormen. Ook met werken worden deze behoeften gerealiseerd. Op basis hiervan kunnen drie aspecten in het werk onderscheiden worden: het inkomen is noodzakelijk voor de lichamelijke behoeften en de zekerheid van bestaan de sociale contacten en status worden eveneens door het werk bereikt de persoonlijke ontwikkeling […]
Read more

OR en/of FNV?

We weten één ding zeker van deze twee is de or een blijvertje. Het besluit van de FNV om een andere organisatie voor zichzelf te gaan opzetten roept immers de vraag op wat er gebeurt als dat niet lukt. Wat gebeurt er dan met de vakbeweging en met de FNV? En or-en weten als geen […]
Read more

AWVN: Voorrang voor flexibel loon

Werkgevers en werknemers moeten het komende jaar vooral kiezen voor flexibele beloningsvormen. Dat bepleit werkgeversvereniging AWVN in zijn arbeidsvoorwaardennota 2012. AWVN is de belangrijkste cao-adviseur van het bedrijfsleven. ‘Cao-partijen moeten anticiperen op snel verslechterende economische omstandigheden’, stelt AWVN. Terwijl werkgevers de laatste jaren veel hebben geïnvesteerd in het vasthouden van hun medewerkers, voelen steeds meer […]
Read more

Archieven