Maand: juli 2016

ptitle-particle1

Verschillen van mening

Het is zo oud als de mensheid en we hebben het nog steeds niet onder de knie. Het omgaan met verschillen die ontstaan als mensen zich aansluiten bij een groep. Een groep die past bij hun wereldbeeld of geloof. Maar over die verschillen praten is nog steeds een probleem. Liever gaan de groepen demonstreren of […]
Read more

Werkloosheid

Waarom is dit relevant voor mijn OR? OR-Online redactie: Een mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest. Dat geldt hier ook voor. Dit soort aankondigingen moeten niet tot een angstpsychose leiden maar tot actie. Dus voor een or is het van belang om in de gaten te houden dat er voorbereidingen getroffen […]
Read more

Machtsmisbruik

Waarom is dit relevant voor mijn OR? OR-Online redactie: Op het eerste gezicht lijkt dit onderwerp weinig met de or te maken te hebben. Maar dat is een vergissing. Want bij elke or ligt het gevaar op loer van het machtsmisbruik door de CEO/directeur/manager. Gewoon door het niet toepassen van de procedures of bevoegdheden van […]
Read more

Eigen weg gaan

Waarom is dit relevant voor mijn OR? OR-Online redactie: Op van alles en nog wat commentaar geven is een bekende werkwijze van de or. Hier nemen de or-en een initiatief en ook nog met elkaar. Daar mee geef je aan dat het onderwerp een groter belang heeft dan de eigen onderneming en dat geeft een […]
Read more

Minder management

Waarom is dit relevant voor mijn OR? OR-Online redactie: Het zal de nodige energie vragen om als or tegen de stroom in te gaan van de goede bedoeling van het management. Ze werken toch in het belang van de medewerkers. Maar uit onderzoek blijkt dat medewerkers het beter zelf kunnen. Degene die kinderen hebben weten […]
Read more

Huis van de klokkenluider

Waarom is dit relevant voor mijn OR? OR-Online redactie: Klokkenluiders komen overal voor en zijn een gevolg van de inperking van vrijheid van meningsuiting. In de onderneming is geen autonoom gedrag gewenst. De or zal dat in heel veel gevallen ook weten. Voor de klokkenluiders is bescherming nodig want in veel gevallen wordt de klokkenluider […]
Read more

Autonomie

Een veel gebruikt argument in de BREXIT-campagne. Men wilde in Great Britain weer de autonomie terug. Dat klinkt geleerd en indrukwekkend maar is het dat ook? Hebben de leiders het publiek ook hiermee een rad voor ogen gedraaid? Ik denk van wel. Engeland wil weer geïsoleerd zijn van het vaste land van Europa. En zoekt […]
Read more

Pech

Dat was wat wij in de vakantie cadeau kregen. Autopech, gezondheidspech, pech met het weer, pech met de caravan. En soms door eigen schuld. Maar het gaf ook meerdere nieuwe kansen. Zo werden we van onze oorspronkelijke plannen afgebracht. Ontmoetten we andere mensen, kregen inzicht in andere gemeenschappen en moesten met de caravan overnachten op […]
Read more

Pensioenen

Soms is het beeld van de pensioenen wat mistig. Maar omdat er weer een SER advies verschenen is moeten we even weten hoe het zit. Voor de duidelijkheid we hebben het dan over een totaal pensioenvermogen van 1.700 miljard euro in het derde kwartaal van 2015. (CBS) Dat is sinds 2008 met ruim 615 miljard […]
Read more

Pech onderweg

Waarom is dit relevant voor mijn OR? OR-Online redactie: Met het toenemen van de economie nemen ook de files toe. Dat raakt vrijwel iedereen die een baan heeft die wat verder weg is. Verkeer neemt een steeds belangrijker plaats in en dat begint met de pechsituaties. Neem je daar genoegen mee of trek je daar […]
Read more

Archieven