Maand: september 2018

ptitle-particle1

Mensen met een arbeidsbeperking

OR-Online redactie: De participatiewet is een miskleun van de overheid en de ondernemingen. De werkgevers hebben met een grote broek aan en de overheid als werkgever beloofd te zorgen voor  tienduizenden banen voor mensen met een beperking. Dat is dus jammerlijk mislukt en intussen staan de zwaksten in de kou. Reden voor de or-en om […]
Read more

Europa

Soms denk ik ook wel eens dat Europa een gelopen race is. Maar onlangs was er de rede van de voorzitter van de Europese Commissie. HIj schertste een boeiende rol van Europa in de wereld. Dat een ander signaal is dan de Trump, Erdogan en cs. En er was het debat over het gedrag van […]
Read more

Controle?

OR-Online redactie: Een heftige discussie over de taak van de accountant is losgebarsten. Tot op heden is de uitslag nog onvoorspelbaar. Maar wel van belang. Want als de accountants gelijk krijgen en het geen taak is van de accountant dan is de vraag wie dat dan in de gaten moet houden. Want bij ING is […]
Read more

Bankierseed

De bankierseed is net als zoveel onderwerpen gewoon te vinden op internet. Dit is een kopie van het formulier dat bankiers en leidinggevenden moet bevestigen met een eed. De bankierseed bevat de volgende tekst: Ik zweer/beloof dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik zweer/beloof dat ik een zorgvuldige afweging zal maken tussen […]
Read more

Personeel en innovatie

OR-Online redactie: Het is met personeel altijd gedoe. Een onbegrijpelijke uitspraak voor iemand van de hoogste leiding uit een zorginstelling. Juist daar zou iedereen met personeel moeten kunnen omgaan. Deze uitspraak is een sprekend voorbeeld van een verkeerd uitgangspunt. Voor het personeel geven nieuwe technieken altijd gedoe en daarom is er ook een or. De […]
Read more

Techniek

Autonoom is de mogelijkheid hebben om zelfstandig en onafhankelijk zijn en te kunnen handelen. Zo wordt gesproken van een autonome auto zonder bestuurder. Het besturen van de auto is overgenomen door de computers. Zou dat de toekomst worden? En hoe ver kan dat doorgevoerd worden in de maatschappij? Als je het boek leest Homo Deus […]
Read more

Overwerk

OR-Online redactie: Het overwerk is een ingesleten model bij het werken geworden. Vaak nog gestimuleerd door het gebruik van sociale media en internet. De beschikbaarheid van veel informatie is groot. De mogelijkheden van werken thuis of buiten de onderneming zijn dus enorm. Daardoor is het gebruikelijke patroon van werken op het werk en thuis andere […]
Read more

Optimisme

Het begint al met de uitgangspunt dat Wiebes optimistisch is in alles wat hij doet. Hij gaat voor vooruitgang. Als je wat doet komt je altijd ergens uit. Misschien niet precies daar waar je wilde zijn.  En soms zit het tegen en moet je er voor vechten. Maar het werkt om wat te doen. En […]
Read more

Archieven