Maand: mei 2012

ptitle-particle1

Werkgevers pleiten voor meer loonruimte

Werkgevers en vakbonden moeten in het cao-overleg zorgen voor meer loonruimte. Dat is goed voor de koopkracht en dus voor de economie. [private_Leden]Een voorzet voor de or-en die zelf aan loononderhandelingen doen. Maar dan moet het geen reparatie van koopkracht zijn. Werkgevers pleiten voor meer loonruimte – Economie – Z24.nl. AWVN: Koopkrachtreparatie geen zaak voor […]
Read more

Aangifte doen in de zorg kan straks echt anoniem

Een aangifte van een medewerker uit de zorg krijgt in de toekomst een nummer toegewezen door de politie, waardoor de naam van een medewerker geheim blijft. Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) kondigde de aanpassing woensdag aan tijdens een debat in de Tweede Kamer. [private_Leden] © P&Oactueel [/private_Leden]
Read more

Bijna 1 op 5 werknemers is flexwerker

De werkgelegenheid van de onderneming si voor de or een belangrijk thema. Het gaat daarbij niet alleen om inzicht van de eigen personeelsbezetting maar ook om algemene tendensen. Het blijkt dat de werkeloosheid toeneemt en dan hebben we het nog niet over de werkeloosheid die bestaat onder ZZP-ers, want die wordt niet bijgehouden. En daar […]
Read more

Nieuw scholingssysteem voor ondernemingsraadsleden

Het scholingssysteem met centraal de rol van het GBIO gaat veranderen. Dat was al bekend maar nu worden er concrete stappen voor gezet. De ministerraad heeft op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een wijziging van de Wet op de ondernemingsraden. [private_Leden] © Rijksoverheid.nl. [/private_Leden]
Read more

Maatregelen in Lente-akkoord

We zullen maar te neutrale term Lente-akkoord gebruiken voor een akkoord dat blijkens de verschillende reacties een bijna revolutionaire invloed  zal krijgen. Hoewel het een krachttoer is geweest om een dergelijk akkoord op te stellen voor een Kamer meerderheid is dat gelukt, maar niet tot instemming van partijen in ‘werkend Nederland’.  Maar lees zelf de reacties, P&O Actueel geeft een zakelijk opsomming van alle maatregelen […]
Read more

Groei

Nu er Europa-breed aandacht is voor de groei van de economie, valt mij op dat met name de economen hier een beperkte visie op hebben. Economische groei ontstaat naar mijn ervaring en opvatting niet door ergens geld in te pompen. Van geld gaat niets groeien. Bij plantjes helpt het om water te geven maar bij […]
Read more

Waarom bedrijven niet investeren

Westerse bedrijven houden miljarden in kas. Niet alleen vanwege de economische crisis, maar mogelijk ook omdat er structureel te weinig groeikansen zijn, aldus Jaap van Duijn. [private_Leden] Terwijl overheden in Nederland en elders in het Westen grote tekorten hebben en ook gezinnen ontsparen, puilen de bedrijfskassen uit. © Z24.nl [/private_Leden]
Read more

Nieuwe bijstandswet van tafel

De nieuwe bijstandswet, die voor 1,8 miljard euro moest besparen op onder meer bijstand, sociale werkplaatsen en de regeling voor jonggehandicapten, gaat definitief van tafel. [private_Leden] Dat hebben VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie volgens de vakcentrale FNV afgesproken in het Lente-akkoord. © P&Oactueel [/private_Leden]
Read more

Nederlandse lonen (nog) de hoogste in de wereld

Ook op het loonfront is er nieuws waarbij opvalt dat er in Europa wel enige verschillen zijn. Nederland loopt voor op de Duitsers maar die gaan ons inhalen. In de Zorg willen de werkgevers het bij het oude laten. Een verborgen loonmaatregel voor de nullijn? [private_Leden] Duitse metaalwerkers krijgen fors meer loon  © DFT.nl  De Telegraaf Werkgevers […]
Read more

Ontslagrecht flink op de schop

De recessie laat zich langzamerhand steeds meer gelden.  De invloed op de arbeidsmarkt is op meerdere manieren merkbaar. Dat blijkt ook uit de publicaties in de verschillende  bladen. [private_Leden] De teneur is dat medewerkers voorzichtiger worden in het wisselen van een baan. Er gaan geluiden op om langer te gaan werken bijvoorbeeld terug naar de 40-urige werkweek (D66). Maar ook is nu in tegenstelling […]
Read more

Archieven