Maand: juni 2014

ptitle-particle1

Sociale partners in beweging rondom pensioenen en sociaal akkoord

Er is weer volop beweging bij de sociale partners op nationaal niveau. Rutte belt met de nieuwe voorzitter van de werkgeversvereniging VNO-NCW vanwege zijn kritische houding t.o.v. het sociaal akkoord. Tegelijkertijd legt de ministerraad een Wetsvoorstel  over de pensioencommunicatie voor aan de Raad van State. Daarnaast legt de ministerraad ook nog eens een ontwerpbesluit neer […]
Read more

Kiezen voor jezelf of voor de ander?

Wat zou jij doen? Je baas zegt tegen je dat hij geen werk meer voor je heeft. Tenzij je je collega’s er in één weekend van kan overtuigen dat ze hun bonus van elk 1000 euro laten varen. Dan behoud jij je baan. Dit overkomt Sandra, in de film Deux jours, une nuit (Twee dagen, een […]
Read more

Zelfsturende team bij Thomas Regout

Bij de productieafdeling van Thomas Regout International BV. werken zo’n 100 medewerkers. Zij maken  telescopische geleiders voor industriële toepassingen. Sinds 2012 wordt er gewerkt met zelfsturende teams. Het artikel geeft een mooi beeld van wat daar bij komt kijken. Voor ondernemingsraden die met veranderingen in de organisatie te maken hebben is het een mooi voorbeeld […]
Read more

Driedaagse werkweek is de toekomst

Dat de manier waarop we naar “arbeid” kijken veranderd is een feit. Meer ZZP-ers, kortlopende contracten, het einde van de vast baan, waar gaat het naar toe? Voor ondernemingsraden een zeer relevante vraag. Door de robotisering ligt het voor de hand dat we in de toekomst nog maar drie dagen per week hoeven te werken. […]
Read more

Grotere rol ondernemingsraad bij CAO

Steeds vaker zijn er geluiden over een rol van de OR bij het tot stand komen van de cao’s. Een nieuwe ontwikkeling waar veel voor te zeggen is maar waar ook grote vragen aan kleven. Het is dus verstandig om als OR eens na te denken over de vraag wat deze grotere rol precies moet […]
Read more

Opslag

In een aanbieding die ik ontving van de bank voor de hypotheekrente stond de term opslag vermeld. Dat prikkelt gelijk mijn nieuwsgierigheid want dit was nieuw voor mij. Welke opslag bedoelde de bank precies en waar komt dat vandaan. Het bleek dat het gebruik van een opslag al langer voor komt. Het is bedoeld om […]
Read more

Lastige vakantie (aan)vragen

De vakantieperiode komt er aan. Voor veel werknemers en ondernemingsraden levert dit vragen op over wat er nou wel en niet mag als het gaat om vakantieaanvragen. Vakcentrum biedt een aantal handreikingen. © Vakcentrum.nl: Mijn werknemer wil 4 weken weg deze zomer, maar ik krijg de bezetting niet rond. Mag ik zijn verzoek weigeren? Een […]
Read more

Sociale- versus Technologische Innovatie

In de column: ‘Sociale innovatie versus technische innovatie’ beveelt Dany Jacobs het lezen aan van enkele publicaties waarin het belang van sociale innovatie voor een duurzame economische groei wordt aangetoond of juist wordt onderschat. Ondernemingsraden zouden een groter rol kunnen spelen door bij vernieuwingen te focussen op sociale component i.p.v. de technologische kant van innoveren. […]
Read more

Het Nieuwe Werken blijkt een glazen kooi

Het Nieuwe Werken (HNW) is in opmars. Inmiddels hebben bedrijven en overheden miljarden geïnvesteerd in een moderne infrastructuur en een slimme kantooromgeving. Toch blijft de juiste menselijke mindset en daarmee de echte verandering uit. Ondernemingsraden kunnen hun bijdragen leveren door in hun advies de nadruk te leggen op gedragsverandering in plaats van infrastructuur. © Managersonline.nl
Read more

Onderzoek randvoorwaarden voor effectiviteit van ondernemingsraden

De ondernemingsraad krijgt steeds vaker te maken met strategische vraagstukken, zoals reorganisaties en fusies. Onderzoek heeft aangetoond dat de OR een positieve bijdrage kan leveren in dit soort situaties en uiteindelijk kan bijdragen aan positieve bedrijfsresultaten. Om zijn rol goed te spelen moet aan een aantal randvoorwaarden voldaan worden. Wiekiesjij ondernemingsraden doet samen met de […]
Read more

Archieven