Maand: juni 2016

ptitle-particle1

Richtlijnen voor gedrag op sociale media

Waarom is dit relevant voor mijn OR? OR-Online redactie: Wat mag je wel en wat mag je niet op sociale media zetten over je organisatie? Het beeld dat naar buiten toe ontstaat is van groot belang voor het imago. Maar ook binnen ondernemingen zijn allerlei media in gebruik. Wat is de norm voor het taalgebruik […]
Read more

Pesten op het werk

Waarom is dit relevant voor mijn OR? OR-Online redactie: Waar gaat een goede grap over in pesten? Dit is geen eenvoudige vraag. Wetten en regels geven hierop geen sluitende antwoorden. Het gaat over opvattingen en gevoelens van mensen en zal dus per geval bekeken moeten worden. In de bedrijfscultuur komt tot uiting wat in een […]
Read more

Schelden

Er wordt door velen gebruik gemaakt van de nieuwe sociale media die immers ongekende mogelijkheden bieden, ja ook om te schelden. Het biedt ieder individu het recht om zich eens goed te laten gaan. En degene die dat treft, die uitgescholden worden, reageren daar op dezelfde manier op. Namelijk degene die schelden uitmaken voor iets […]
Read more

Pesten

De minister van sociale zaken heeft maatregelen getroffen om pesten op het werk tegen te gaan. Kan dat eigenlijk wel? Bemoeit de minister zich hiermee niet te veel met persoonlijke gedragingen van werknemers. Die mogen toch hun eigen manier van doen hebben ook in werk? Zelfs als dat lastig is voor anderen of ter vermaak […]
Read more

Arbeidsovereenkomst

Al meerdere keren schreef ik over de ZZP-ers. De toename en de positie zijn een bron van aandacht en discussie. Dat is van groot belang want het betreft pensioenopbouw en scholingsrechten en de bijdragen in de WW. Het zijn de sociale verworvenheden die de klassieke werkzaamheden van de vakbonden betreffen. De druk van de toenemende […]
Read more

Toekomst ZZP-ers

Gepubliceerd: maandag 30 mei 2016 17:32 Geschreven door Cor Berkel Waarom is dit relevant voor mijn OR? OR-Online redactie: Het blijft voor de ZZP-ers spannend en de or zal in vrijwel elke onderneming deze medewerkers tegen komen. En linksom of rechtsom er moet er een oplossing voor de positie van de ZZP-ers komen. Vooral de […]
Read more

Stakingen

Wellicht weet je nog dat er een Occupybeweging was. Een ongeorganiseerde internationale protestbeweging die zich richtte tegen economische en sociale ongelijkheid. Het begon in eind 2011 in Wall Street en breidde zich uit over honderden steden in de Verenigde Staten en daarbuiten, ook in Nederland. Ongeveer een jaar na het ontstaan waren nagenoeg alle vaste […]
Read more

Archieven