Maand: december 2015

ptitle-particle1

Grenzen

Het lijkt erop alsof we in het verleden allerlei grenzen losgelaten hebben. Dat is ernstig, zelfs zo erg, dat met het toenemend aantal vluchtingen plotsklaps de grenzen weer gaan leven en gesloten moeten worden. Dat zou helpen om het aantal vluchtelingen te beperken. Maar de grenzen sluiten kan gewoon praktisch niet. Het doet wel de […]
Read more

Burgers in de kou

Hoe democratisch zijn de nutsvoorzieningen nog? Wat wordt ons getracht aan te smeren in het belang van de ondernemingen die er zijn voor de algemene belangen? Aan het einde van het jaar is er een vloed aan aanbiedingen van zorgverzekeraars en energieleveranciers, banken en verzekeringen. Allemaal gericht op het vergroten van de omzet met meer […]
Read more

Wijziging WOR

Ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht bij wijziging pensioenregeling Werknemers krijgen via ondernemingsraden (OR) meer invloed op hun pensioenregeling. De OR krijgt namelijk het recht om wel of niet akkoord te gaan met een wijziging van een pensioenregeling. Nu heeft de OR bij een ondernemingspensioenfonds alleen instemmingsrecht wanneer de werkgever van plan is een pensioenregeling vast te stellen […]
Read more

Verwachten is doen

Als ik in de winkel of op internet dingen koop dan verwacht het bedrijf die de producten levert dat ik die ook betaal. Een praktisch voorbeeld van het verwachten van iets van een ander. Zo zit onze maatschappij in elkaar, we verwachten wat van elkaar dat we niet vooraf in een contract vastleggen. Dat noemen […]
Read more

Werknemers worden nauwelijks betrokken bij faillissement

Uit een onderzoek van de VU blijkt dat er diverse regelingen zijn voor de or waaruit medezeggenschapsrechten bij een faillissement volgen. Zo heeft de or advies- en instemmingrecht en informatierechten. De aangestelde curator wordt de bestuurder in de zin van de WOR en moet dus de WOR naleven. Ook andere regelingen zoals bij het ontslagrecht […]
Read more

Visie of belangen

De toespraak die mevrouw Merkel in Duitsland voor het partijcongres van het CDU hield heeft op mij veel indruk gemaakt. Maar ook indruk maakte de opkomst en verkiezingsuitslag van de partij van mevrouw le Pen in Frankrijk. Beide vrouw en dat was niet de enige overeenkomst, maar ook dat beide en heel goede toespraak kunnen […]
Read more

Art.28 Speciale taken

In lid 4 van dit artikel wordt dde taak van or als volgt benoemd: 4. De ondernemingsraad bevordert naar vermogen de zorg van de onderneming voor het milieu, waaronder begrepen het treffen of wijzigen van beleidsmatige, organisatorische en administratieve voorzieningen in verband met het milieu.
Read more

CBS: Nederlandse economie steeds groener

De Nederlandse economie is de afgelopen 15 jaar ‘groener’ geworden. Van zes verschillende thema’s rond vergroening van de economie lieten er vijf een verbetering zien. Zo wordt de Nederlandse economie steeds milieu-efficiënter. Ten opzichte van andere Europese landen scoort Nederland op dit thema echter relatief laag. Dit blijkt uit de CBS publicatie Green growth in […]
Read more

Toekomst en CO2 ?

In de klimaatconferentie in Parijs wordt sterk de nadruk gelegd op het verminderen van de CO2 uitstoot als oorzaak van de temperatuurstijging van de aarde. Dat is niet verkeerd, maar men vergeet daarbij dat de basis van alle problemen ligt in het energiegebruik. Met de CO2 benadering is het klimaatprobleem een ver van mijn bed […]
Read more

Archieven