vrijdag 9 december 2022

Wet Arbeidsmarkt in Balans

payrollBedrijven maken al plannen om de payrollwet te omzeilen

Volgens de nieuwe wet moeten payrollkrachten dezelfde rechten krijgen als hun collega’s die rechtstreeks bij de baas in dienst zijn. Daardoor worden ze duurder. Voor uitzendkrachten blijven de soepele regels wél gelden.

>>> Lees hier het hele artikel op NRC.nl


Waarom is dit relevant voor mijn OR?

Redactie OR-Online.nl:

De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) is een feit en gaat in per 1 januari 2020. Deze wet moet het in eigen dienst nemen van personeel aantrekkelijker maken. Onderzoek wijst uit dat werkgevers hun keuze voor vast of flexibel personeel niet baseren op de aard van het werk, maar eerder op de kosten en de risico’s. Dit maakt dat steeds meer werknemers, vooral jongeren, flexwerk (moeten) doen. Nog voordat de wet daadwerkelijk is ingevoerd binnen bedrijven, zie je nu al de eerste bewegingen die payrollbedrijven maken om deze nieuwe wet naar hun hand te zetten. Ook het Senaat was bang voor het fenomeen ‘schijnuitzendkrachten’ maar minister Koolmees heeft de senatoren gerustgesteld door te zeggen dat het een taak is voor de vakbonden om misstanden te melden. Naar mijn mening is het niet alleen aan de vakbonden om misstanden te melden, maar ook aan ondernemingsraden om hun bestuurder uitgebreid te bevragen over het onderwerp flexarbeid en de wijze waarop hun onderneming hier invulling aan geeft. Zeker in het geval jouw onderneming gebruik maakt van de diensten van payrollbedrijven. Want voorkomen is altijd beter dan genezen. En jouw payroll-collega’s zullen jou hier dankbaar voor zijn.