vrijdag 9 december 2022

Werkstress

man checkt zijn temperatuurBurn-outklachten

In 2021 worstelden bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers met burn-outklachten. Dat komt neer op 17 procent en dat zijn er net zoveel als in 2019. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS.

>>> Lees hier het artikel op NOS.nl: 1 op de 6 werknemers kampt met burn-out klachten.


 

Waarom is dit relevant voor mijn OR?

Afgelopen week was het de week van de werkstress. Deze week, waarin er veel aandacht is  voor de eigen verantwoordelijkheid, invloed en mogelijkheden die werknemers en werkgevers hebben op een gebalanceerd leven met minder stress. Dit jaar werd deze bewustwordingsweek voor de 8e keer georganiseerd. Werkstress is beroepsziekte nummer 1 en een derde van het werk gerelateerd verzuim wordt hierdoor veroorzaakt.

Als ondernemingsraad kan je actief werk maken van de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie. Zo zijn er arbo gerelateerde onderwerpen die instemmingsplichtig zijn (artikel 27 WOR) zoals bijvoorbeeld arbeids- en rusttijden, een regeling die bedrijfsmaatschappelijk werk regelt, regelingen die de aanwezigheid, het gedrag en de prestaties van medewerkers registreren en controleren en een werkoverleg regeling. Ook kan de OR informatie opvragen (artikel 31 WOR) betreffende arbo- en verzuimkwesties (denk aan technische rapportages, verzuimgegevens etc.). En natuurlijk kan de ook zelf voorstellen doen middels het initiatiefrecht (artikel 23 WOR).

Ga dus het gesprek aan met je bestuurder en collega’s over de menselijke maat. Want een gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk voor iedereen.