vrijdag 9 december 2022

Werk en privé

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

Vaccineren

 Beste redactie,

twee van onze medewerkers hebben al langer een relatie (voordat ze hier kwamen werken). Zij zijn hier gaan werken op dezelfde afdeling in dezelfde functie. Nu wordt nummer 1 leidinggevende van nummer 2, en is nummer 1 gevraagd een formulier te tekenen waarin deze persoon toezegt dat er geen problemen komen met de scheiding tussen werk en privé. Op een andere afdeling werkt een leidinggevende die al langere tijd leiding geeft aan twee van zijn familieleden, en deze persoon is niet gevraagd zoiets te tekenen. Is dit onderscheid tussen relatie en familie terecht?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dankjewel voor je vraag!

Zoals je wellicht weet gaat de OR over regelingen die zijn opgesteld voor het personeel en niet over individuele aangelegenheden.
Als OR heb je vanuit de WOR de taak om toe te zien op naleving van allerlei (interne) regels. Als je als OR de indruk hebt dat de regels niet worden nageleefd, is het je taak om de bestuurder daar op te wijzen en te vragen om naleving van de regels.

In de situatie die je beschrijft is er individueel een formulier voorgelegd aan de betreffende persoon. In eerste instantie zou je dan zeggen dat dit geen OR aangelegenheid is. Maar omdat in een vergelijkbare situatie met familieleden waaraan leiding wordt gegeven geen formulier wordt voorgelegd ontstaat de vraag wat hier nu eigenlijk het beleid (de algemene regels voor het personeel) is zodat het ook in de toekomst voor anderen helder is. Dit is iets wat je als OR aan je bestuurder kunt voorleggen door het onderwerp te agenderen voor de vergadering. 

Als het antwoord is dat er geen beleid / regels is / zijn op dit gebied waarom zou deze persoon dan dit formulier tekenen? Dat is niet uit te leggen. Als dit aan de hand is zou ik als OR aan de betreffende persoon adviseren om niet te tekenen. Blijkbaar is er geen beleid waaruit valt op te maken dat dit de normale gang van zaken is in het bedrijf. Dus waarom zou deze persoon hiermee dan akkoord gaan?

Als het antwoord is dat dit vanaf nu beleid is dat voor iedereen gaat gelden dan is dit een nieuwe regeling. In dat geval zou de OR hierover hoogstwaarschijnlijk om instemming gevraagd moeten worden op basis van het instemmingsrecht artikel 27 lid 1D WOR. Daarin staat dat als de werkgever een regeling (beleid) gaat maken of wijzigen die betrekking heeft op de arbeidsomstandigheden of welzijn van werknemers dat hierover de OR om instemming gevraagd moet worden. Het is dus afhankelijk van de exacte inhoud van de regeling (de inhoud van het formulier) of het instemmingsplichtig zou zijn.

Wat ook kan is dat er in het formulier (dat algemeen gebruikt gaat worden) zaken staan die raken aan het controleren van het gedrag van de betreffende medewerkers. In dat geval is er sprake van een instemmingsplichtige regeling (beleid) op basis van instemmingsrecht artikel 27 lid 1L WOR. Hierin wordt benoemd dat regelingen die gaan over de controle van het gedrag van medewerkers onder het instemmingsrecht van de OR vallen.

Op deze manier heeft de OR dus invloed op het wel of niet invoeren van nieuw beleid en op de formulering van de regeling. Als de OR zich niet kan vinden in de formulering van de nieuwe regeling of de OR is van mening dat je dit helemaal niet hoeft te regelen dan stem je niet in en mag de bestuurder de regeling niet invoeren. 

Het is, hoe dan ook, nuttig om het onderwerp bespreekbaar te maken want jullie vinden er iets van. Op grond van het initiatiefrecht artikel 23 lid 2 WOR mag de OR alle onderwerpen op de agenda zetten die de OR belangrijk vindt. En zolang het maar over de onderneming gaat is de bestuurder verplicht hierover het gesprek aan te gaan met de OR. 

Op basis van het bovenstaande heeft de OR een 'zuiverende werking' in de onderneming en kan hij de gang van zaken zoals jij beschrijft aan de kaak stellen.


Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen