donderdag 8 december 2022

Visieloos managen

Regenboog aan de kustEn dat is precies wat van de manager verwacht wordt! Want een manager bestuurt een bestaande situatie. Hij boekt resultaat door zich te focussen op doelstellingen en afspraken. Het zijn leiders die aansturen op een situatie die er nog niet is, maar in het verschiet ligt. Leiders hebben kort gezegd visie, iets wat managers niet per se nodig hebben. Leiders anticiperen op de toekomst en weten hierin anderen te betrekken. 

In politiek Den Haag heeft informateur Tjeenk Willink net zijn eindrapport gepresenteerd aan de Tweede Kamer. In dit eindrapport geeft hij als advies mee aan de nieuwe informateur om eerst te inventariseren welke problemen er moeten worden aangepakt om daarna pas te onderzoeken welke partijen actief willen bijdragen aan oplossingen voor de geïnventariseerde problemen. 

Het eindrapport is de start van een traject dat Nederland nieuw perspectief zal moeten geven. Een traject dat niet alleen rekening houdt met ‘het managen’ van de coronacrisis maar ook zal moeten leiden tot een visie voorbij de grenzen van corona. Hoe gaan wij als Nederland verder na corona? 

Een spannend traject want ondanks dat een meerderheid van de partijen Mark Rutte nog steeds ziet zitten als premier van Nederland, blijft de vraag overeind of hij in staat is om naast zijn kwaliteiten als manager ook een visie neer te zetten als leider van Nederland. We hebben het over de Mark Rutte die eerder zei dat ‘visie als een olifant is die het zicht belemmert’. Hoe gaan we om met de groei van de wereldbevolking en dus ook die van Nederland? Hoe gaan we om met het klimaat? Hoe gaan we om met het principe van economische groei? Als deze onderwerpen geen aandacht krijgen lopen we vroeg of laat onherroepelijk vast. De vraag is gerechtvaardigd of de VVD voldoende visie in huis heeft om een duurzaam perspectief te bieden op deze thema’s. 

Kijkend naar het bedrijfsleven wordt van de bestuurders ook verwacht dat zij een visie hebben op de toekomst. Een visie die past bij de maatschappelijke problemen waar Nederland een antwoord op moet zien te vinden bij de vorming van het nieuwe kabinet. Een visie maakt de onderneming bestuurbaar en zet, door de coronacrisis heen, koers op de toekomst. Mijn vraag aan de ondernemingsraden van Nederland is dan ook of jullie bestuurder inmiddels zijn visie heeft gedeeld met jullie? Vraag ernaar, werk er samen aan, zodat jullie gezamenlijk een stip kunnen zetten op de horizon, onderweg naar een nieuw Nederland met perspectief.