vrijdag 9 december 2022

Verzuimprotocol

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen.

kruik tegen buikpijnBeste redactie,

Onze werkgever wil het verzuimprotocol vernieuwen. Op welke manier mogen wij hier als ondernemingsraad iets van vinden? 

Met vriendelijke groet,

De OR

 
Beste OR,

Dank voor jullie vraag!

De OR heeft hier instemmingsrecht op basis van artikel 27 lid 1c WOR, het betreft hier namelijk een regeling inzake ziekteverzuim. Kanttekening hierbij is wel dat de regeling niet in de cao staat. Op dat wat al in de cao is geregeld heeft de OR geen instemmingsrecht, alleen datgene wat (extra) bovenop de cao wordt afgesproken valt onder het instemmingsrecht.

De (onderhandelings)positie van de OR is dan sterk. Als de OR zich niet kan vinden in het voorgestelde protocol zal de bestuurder in overleg moeten treden met de OR om de regeling zodanig aan te passen dat de OR er mee in kan stemmen. In deze gesprekken kan je dus bespreken welke afspraken wat jullie betreft akkoord zijn en wat jullie graag anders willen zien en hoe dan.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen