vrijdag 9 december 2022

Vervallen functies

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen.

overleg

Beste redactie,

Er vervallen bij ons in de organisatie een aantal functies. Hebben wij hierin als ondernemingsraad advies- of instemmingsrecht?

Met vriendelijke groet,

De ORBeste OR,

Als er geen regelingen wijzigen is er geen sprake van instemmingsrecht.

Als deze functies vervallen als gevolg van een reorganisatie dan is waarschijnlijk het adviesrecht van toespassing zoals bedoeld in artikel 25 lid 1e WOR. Zoals je ziet gaat het in dit artikel om een 'belangrijke wijziging in de organisatie’. De vraag zal zijn of het vervallen van de functies een ‘belangrijke wijziging' betreft waarvoor advies moet worden gevraagd. Het verschil tussen belangrijk/niet-belangrijk hangt niet alleen af van de omvang of aantallen, maar ook van de impact die het besluit heeft. Per onderneming kan ‘belangrijk' dus anders worden uitgelegd afhankelijk van de context. Je kunt de volgende vuistregel aanhouden: 'besluiten die niet-alledaags zijn, zijn belangrijk en vallen dus onder de defenitie zoals hier bedoeld in adviesrecht '. Dat betekent dat alle besluiten die je kunt vatten onder 'dagelijkse bedrijfsvoering’ kunnen worden getypeerd als 'niet-belangrijk' in het kader van artikel 25. Het voorgaande is overigens een praktische uitleg die behulpzaam is maar het betreft geen juridsch waterdichte uitspraak.

Het is verstandig om met je collega's in de OR te overleggen in hoeverre zij de impact van het besluit op de onderneming en de werknemers ‘groot’ vinden. Als de de impact gering wordt ingeschat dan kan het adviestraject wellicht worden overgeslagen. Vinden jullie als OR de impact groot dan doe je er goed aan doen om je bestuurder te vragen om een adviesaanvraag. Je kunt op basis van de impact die jullie verwachten n.a.v. het besluit uitleggen waarom jullie het van belang vinden om over dit belsuit mee te denken en te adviseren. Daarmee kies je een benadering die aansluit bij de inhoud/praktijk en dat leidt vaak tot goede gesprekken over een dergelijk besluit. Je kunt je bestuurder er natuurlijk ook op wijzen dat het besluit om de functies te laten vervallenen adviesplichtig is vanuit de WOR bezien. Dat is juridisch wel correct maar het risico is dat een discussie ontaat over het wel of niet adviesplichtig zijn op basis van de regels. Je kunt dit voorkomen door meer vanuit de impact van het besluit te blijven redeneren. Wat verwachten jullie wat er gebeurt als gevolg van het besluit? Geef aan dat je gaag mee wilt denken om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. De WOR is de ruggesteun van de OR om te komen tot goede gesprekken en afspraken en geen wapen om de strijd mee aan te gaan.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen