vrijdag 9 december 2022

Verkiesbaar

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen.

verkorten verkiezingstermijn

Beste redactie,

Binnen onze organisatie houden wij binnenkort tussentijdse verkiezingen. In de WOR staat dat een kandidaat tenminste 1 jaar in dienst moet zijn en in ons reglement staat dat een kandidaat tenminste 6 maanden in dienst moet zijn. Wat dienen wij aan te houden?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor je vraag! 

In de wet op de ondernemingsraden is de standaardtermijn voor het verkiesbaar stellen 1 jaar. De OR mag hier in het eigen reglement van afwijken als dit in het belang is van goede medezeggenschap (artikel 6 lid 5 WOR).

Als het reglement zegt dat 6 maanden de termijn is om je verkiesbaar te stellen, dan is dat wat je moet aanhouden. De vorige OR heeft blijkbaar redenen gehad om in positieve zin af te wijken van de wettelijke termijn van een jaar. Het reglement kan worden aangepast door de huidige OR als de OR van mening is dat 6 maanden te kort is en de termijn van een jaar bevorderlijk is voor goede medezeggenschap (het is het eigen reglement van de OR dus de OR kan het zelf aanpassen).

De aanpassing wordt veelal gedaan al er sprake is van veel kortlopende dienstverbanden in de organisatie. Als er veel werknemers zijn die kort in dienst zijn kan het moeilijk zijn om kandidaten te vinden voor de OR omdat ze niet voldoen aan de wettelijke termijn. De ondernemingsraad kan dan in het reglement de termijn verkorten naar 6 maanden om zo genoeg kandidaten te kunnen werven voor de medezeggenschap.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen