vrijdag 9 december 2022

Vergoeding vrijwilligers

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen.

medewerkers vrijwillig

Beste redactie,

In onze organisatie werken veel vrijwilligers. Zij krijgen momenteel hun vergoeding per kwartaal uitbetaald. Dit wordt gewijzigd in een maandelijkse vergoeding. Hebben wij als ondernemingsraad hier advies-of instemmingsrecht op?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor je vraag! 

In principe is de OR de vertegenwoordiger van de medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben. Dat is het uitgangspunt van de WOR. Vrijwilligers zijn dus voor de WOR geen medewerkers. Nu is het zo dat de OR in het eigen reglement positief mag afwijken van deze regel als dat in het belang is voor het organiseren van goede medezeggenschap. Het kan dus zijn dat in jullie eigen reglement is geregeld dat ook vrijwilligers worden vertegenwoordigd door de OR. Dat zou je terug moeten kunnen vinden in jullie OR-reglement. Als daarin niets is geregeld voor vrijwilligers is de 'vergoeding voor vrijwilligers' dus geen zaak voor de ondernemingsraad.

Maar ook als dit wel in het reglement is geregeld en de OR dus de vrijwilligers vertegenwoordigd is het de vraag of het aanpassen van de betaling van de vergoedingen van kwartaal naar maandelijks een zaak voor de OR is. Het gaat in de WOR namelijk om een regeling voor de ‘beloning’ en niet over ‘vergoedingen’. Van beloning of loon is sprake als er werk wordt verricht op basis van een arbeidsovereenkomst. Vergoedingen worden niet genoemd in het lijstje met instemmingsplichtige onderwerpen zoals vermeld in artikel 27 lid 1A t/m 1L WOR

Adviesrecht van artikel 25 WOR is hier niet van toepassing want dat heeft betrekking op besluiten die veelal gaan over de strategie van de onderneming.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen