vrijdag 9 december 2022

Vaccineren

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

Vaccineren

 Beste redactie,

In onze organisatie gaan geluiden rond dat de werkgever medewerkers gaat vragen zich te vaccineren omdat ons werk niet anders dan op locatie kan worden gedaan. Is er instemming van de OR vereist zodra de organisatie een vaccinatie van de medewerkers zou verplichten?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor je vraag!

Allereerst is het goed om op te merken dat vaccinatie in Nederland niet verplicht gesteld kan worden. Zie hiervoor de website van de rijksoverheid: 

Uiteraard mag de werkgever geen zaken in eigen reglementen opstellen die tegen de overheidregels in gaan. Het maken van een regeling voor verplichte vaccinatie en het voorleggen van die regeling aan de OR kan en mag dus niet. Ook het vragen naar een vaccinatiebewijs door de werkgever mag niet.

Maar stel nu dat er juridisch gezien wel ruimte voor zou zijn, of de werkgever maakt een regeling die juridisch houdbaar is en die net langs het randje van 'verplichting’ gaat, dan is deze regeling zeker instemmingsplichtig op basis van artikel 27 lid 1D WOR. Het gaat hier namelijk over een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden (waarin ook veiligheid en welzijn belangrijke thema's zijn).

De OR kan dus naar de werkgever stellen dat als een dergelijke regeling in de maak zou zijn, de regeling alleen kan worden ingevoerd als de OR daarmee instemt. Dat geeft de OR een stevige positie want de ondernemingsraad heeft dan de mogelijkheid om door een eigen jurist te laten onderzoeken wat de juridische houdbaarheid en de implicaties van zo'n regeling zijn. Op grond daarvan kan de OR vervolgens een besluit nemen over het wel of niet instemmen of het aanspreken van de werkgever op de onmogelijkheid hiervan. Stemt de ondernemingsraad niet in dan mag de werkgever de regeling niet invoeren. 

Mocht de werkgever de regeling zonder instemming en overleg met de OR toch invoeren, dan kan iedere belanghebbende (werknemer en ook de ondernemingsraad) hiermee naar de kantonrechter om dit geschil voor te leggen.
 

 Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen