vrijdag 9 december 2022

Uitstel nieuwe pensioenwet

Spaarvarken met kleingeldNiet realistisch

Pensioenenminister Carola Schouten stelt de invoering van de nieuwe pensioenwet uit. De beoogde ingangsdatum van 1 januari aanstaande is volgens haar 'niet langer realistisch', daarom mikt zij nu op 1 juli volgend jaar.

>>> Lees hier het artikel in het FD: Minister stelt nieuwe pensioenwet opnieuw uit.


 

Waarom is dit relevant voor mijn OR?

De voornaamste reden waarom minister Schouten opnieuw heeft gekozen voor uitstel van de nieuwe pensioenwet, is omdat er nog vele vragen zijn. Vragen wat dit nieuwe stelsel betekent voor zowel gepensioneerden als werkenden. De onzekerheid rondom dit onderwerp zorgt ervoor dat er weinig vertrouwen is in het nieuwe stelsel. Het is aan de minister om nu te werken aan het herstel van dit vertrouwen. Of uitstel hierbij gaat helpen, is de vraag.

Als de onderneming waar je werkzaam voor bent gehouden is aan een CAO, is dit een onderwerp voor de sociale partners. Maar als er geen sprake is van een CAO, is dit een onderwerp voor de ondernemingsraad. Een onderwerp waarover de ondernemingsraad om instemming gevraagd moet worden, conform artikel 27 WOR.

Het onderwerp is complex en de consequenties kunnen groot zijn voor werknemers. Het is daarom aan te bevelen aan de OR-en die te maken krijgen met dit onderwerp om (financiële) expertise in te huren. Op welke wijze wordt de pensioenregeling aangepast en uitgevoerd? Bekijk het pensioen als onderdeel van het totale arbeidsvoorwaardenpakket en laat scenario’s berekenen en vergelijk consequenties voor de pensioenkosten en pensioenaanspraken voordat je als OR instemming geeft.

Het uitstel van de nieuwe wet geeft meer tijd, zorg dat je deze goed benut.