vrijdag 9 december 2022

Tussentijdse verkiezingen

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

Kantoorwerkplek thuis

 Beste redactie,

Wij krijgen te maken met tussentijdse verkiezingen omdat 2 OR-leden aftreden ivm vertrek uit onze organisatie. Wij vragen ons af of er verkiezingen dienen te komen voor de hele OR of alleen voor de openvallende plaatsen? De huidige zittingsperiode duurt nog 2 jaar.

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Het antwoord is eenvoudig. In jullie eigen OR-reglement staat wat er moet gebeuren als er tussentijdse vacatures ontstaan doordat mensen de OR verlaten. In de meeste gevallen zal er staan dat dan tussentijdse verkiezingen moeten worden gehouden voor de vacante zetels, tenzij er binnen afzienbare tijd toch al totale verkiezingen zouden moeten worden gehouden. Aangezien het bij jullie nog twee jaar duurt voordat totale verkiezingen nodig zijn zal je dus tussentijdse verkiezingen moeten organiseren.

Overigens gaat dit alleen op als er vanuit de vorige verkiezingen geen mensen meer op de reservelijst staan. Dat wil zeggen dat de kandidaten die bij de laatste verkiezingen niet voldoende stemmen hebben gekregen nu (in volgorde van de meeste stemmen) moeten worden gevraagd om in de ondernemingsraad plaats te nemen. Uiteraard mogen deze mensen daar van af zien, maar als er nog mensen op die lijst staan moeten die wel eerst worden gevraagd voordat je verkiezingen gaat organiseren. Mocht er bij jullie sprake zijn van kiesgroepen dan geldt het voorgaande uiteraard per kiesgroep.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen