vrijdag 9 december 2022

Tijdelijke vervanging

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

fitness op het werk

 Beste redactie,

Een van onze OR-leden is helaas langdurig ziek. Welke mogelijkheden hebben wij als ondernemingsraad om (tijdelijke) vervanging te regelen?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor je vraag! Een begrijpelijke vraag. 

De OR is zoals je weet en democratische gekozen orgaan. In artikel 12 van de WOR staat een uitputtende opsomming van de gevallen waarin het lidmaatschap van de OR eindigt, namelijk wanneer:

- de zittingsperiode van de OR eindigt (artikel 12 lid 1 en 2 WOR);
- het betrokken OR-lid ophoudt in de onderneming werkzaam te zijn (artikel 12 lid 3 WOR);
- het betrokken OR-lid vrijwillig aftreedt (artikel 12 lid 4 WOR).

Bij (langdurige) ziekte blijft de persoon gewoon 'werkzaam' in de onderneming en stopt het OR-lidmaatschap niet. 

Wat ik in de praktijk zie is dat OR-en het gesprek aangaan met het OR-lid dat ziek is en open en eerlijk van gedachten wisselen of het beëindigen van het OR-lidmaatschap (doordat het lid zelf kiest om af te treden) een optie is om plek te maken voor een nieuw lid. De enige die daadwerkelijk kan besluiten om af te treden is het OR-lid  zelf.

Jouw idee van tijdelijke vervanging is dus geen standaard oplossing en zeker niet eenvoudig omdat het tegen het democratische principe ingaat dat mensen als persoon worden gekozen in de OR. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat je het pragmatisch moet benaderen. Ik ga uit van het praktische idee dat als er niemand bezwaar tegen heeft, er ook geen probleem is. 

De eerste die bezwaar zou kunnen hebben is op basis van het bovenstaande is het ‘zieke’ OR-lid. Dus die persoon is de eerste voor een dialoog over tijdelijke vervanging om te kijken of je er heldere afspraken over kunt maken voor wat betreft de termijn en werkwijze. Het zou in dat opzicht ook handig zijn als er nog mensen op de ‘reservelijst' staan vanuit de laatste verkiezingen want dan kan je de volgende op de lijst tijdelijk laten instromen. Dat is goed uit te leggen, de persoon heeft in het verleden ook daadwerkelijk stemmen gekregen.

Vervolgens moet je zorgen dat ook de OR, de bestuurder, de achterban en de vakbonden geen bezwaar hebben tegen deze tijdelijke constructie. Dat zou je kunnen doen door een algemene bekendmaking waarin je uitlegt wat de aanpak wordt en waartegen mensen gedurende twee weken bezwaar kunnen maken. Komen er geen bezwaren dan breng je jullie aanpak in uitvoering.

Met vriendelijke groet,

De redactie