vrijdag 9 december 2022

Tijdelijk contract

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

fitness op het werk

 Beste redactie,

Een van onze OR-leden heeft een tijdelijk contract. In het team, waar dit lid werkzaam is, is op korte termijn sprake van een reorganisatie. Het lid heeft te horen gekregen dat het contract niet verlengd wordt, omdat men niet voldoende tevreden is over de te verrichte werkzaamheden. Kan dit?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor je vraag! Jullie vraag kent drie invalshoeken. Ik geef per invalshoek een reactie maar in volgorde van belangrijkheid voor de positie van het OR-lid. 

1. Reorganisatie
Als er sprake is van een (aankomende) reorganisatie dan is de meest relevante vraag of het niet verlengen van het tijdelijk contract deel uitmaakt van het besluit tot reorganisatie. Als dat zo is dan zou ook pas over het 'niet verlengen’ besloten kunnen worden nadat de OR advies heeft uitgebracht. Als dat niet zo is dan kan de werkgever sowieso besluiten om het contract niet te verlengen als dit afloopt. 

Als de OR van mening is dat in dit geval het niet verlengen deel uitmaakt van het besluit tot reorganisatie dan moet je je bestuurder hierop wijzen en aangeven dat er niet met de uitvoering van het besluit begonnen kan worden voordat de OR advies heeft uitgebracht. Daarmee is uiteraard niet gezegd dat het contract moet worden verlengd als het contract zou eindigen in de periode waarin nog aan het advies wordt gewerkt. Dat is aan de werkgever.

2. Contract voor bepaalde tijd
Je zegt het zelf ook al. Bepaalde tijd is bepaalde tijd en dat geeft geen garantie op verlenging. Bij contracten voor bepaalde tijd geldt overigens ook een wettelijke opzegtermijn waar de werkgever zich aan dient te houden.

3. OR-lidmaatschap en rechtsbescherming
Je mag als OR-lid niet niet worden ontslagen om redenen die met de OR van doen hebben. In dit geval is dat niet aan de orde. Het OR-lidmaatschap eindigt zodra de arbeidsovereenkomst eindigt want de OR is ingesteld voor, en bestaat volgens de WOR uit 'in de onderneming werkzame personen'.

Zoals je weet is de OR een democratisch gekozen orgaan. In artikel 12 van de WOR staat een uitputtende opsomming van de gevallen waarin het lidmaatschap van de OR eindigt, namelijk wanneer:

- de zittingsperiode van de OR eindigt (artikel 12 lid 1 en 2 WOR);
- het betrokken OR-lid ophoudt in de onderneming werkzaam te zijn (artikel 12 lid 3 WOR);
- het betrokken OR-lid vrijwillig aftreedt (artikel 12 lid 4 WOR).

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen