vrijdag 9 december 2022

Thuiswerken na corona

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

Kantoorwerkplek thuis

 Beste redactie,

Graag willen wij weten of een reglement thuiswerken instemmingsplichtig is en of het logisch is dat een werkgever een reglement opstelt met hierin een aantal regels waar thuiswerken aan dient te voldoen? Dat laatste vragen wij ons af omdat in de huidige regelgeving staat dat de werkgever gegronde economische redenen dient te hebben om een verzoek thuiswerken af te wijzen.

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor jullie vraag! 

Het kabinet adviseert vanaf 26 juni om maximaal de helft van de werktijd naar kantoor te gaan, als 1,5 meter afstand kan worden aangehouden. Vanwege dit advies zien wij meer en meer dat ondernemingen overgaan tot het opstellen of herschrijven van regels en richtlijnen omtrent thuiswerken. Zelfs zonder het reglement te kennen zeg ik dat dit inderdaad instemmingsplichtig is omdat het raakt aan de regels inzake de arbeidsomstandigheden zoals bedoeld in artikel 27 lid 1D WOR en misschien ook wel aan artikel artikel 27 lid 1B WOR als het gaat over de regels inzake de werktijden bij thuiswerken.

Het tweede deel van jullie vraag is nu precies waarom de OR instemmingsrecht heeft. De OR is er om te beoordelen of en regeling goed en nuttig is voor de onderneming én alle medewerkers. Zolang de OR zich niet kan vinden in de voorgestelde regeling stem je eenvoudigweg niet in. De werkgever heeft dan geen andere weg dan in gesprek te gaan met de OR over de vraag wat men belangrijk vindt en wat er wel en niet in de regeling dient terug te komen. Zo heeft de OR dus een sterke onderhandelingspositie want indien de werkgever niet meebeweegt komt de regeling er niet.

Belangrijk om mee te nemen in je onderhandeling is om na te gaan of in het reglement naast praktische afspraken ook de zorgplicht van de werkgever is opgenomen. Deze zorgplicht dient erop gericht te zijn bij te dragen aan de veiligheid, gezondheid, het comfort en het functioneren van de medewerker. HIerbij kan je denken aan voorlichting over de werkplek thuis en het aanbieden van ergonomisch verantwoorde arbeidsmiddelen. Denk ook aan afspraken hoe om te gaan met werknemers die behoren tot een risicogroep of juist werknemers die weinig regelruimte hebben om een thuiswerkplek te organiseren.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen