donderdag 8 december 2022

Te laag ingeschaald

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

 

 Beste redactie,Wij zijn gesloten

Wij zijn heel recent gestart als nieuwe ondernemingsraad en hebben een vraag over de functiewaardering van een grote groep van onze collega’s. Zij hebben het gevoel dat zij te laag zijn ingeschaald voor het werk wat zij uitvoeren. Als wij dit vergelijken met andere organisaties die dezelfde cao volgen zijn daar de salarisschalen hoger dan bij ons.

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor jullie vraag!

In jullie laatste zin zeggen jullie iets dat van belang is, namelijk dat jullie organisatie een cao volgt. In deze cao staat dan ook uitgewerkt hoe er moet worden gehandeld als een werknemer het idee heeft dat zijn of haar functie niet goed is ingeschaald. Op zich is dit geen OR-kwestie. Maar op het moment dat de OR van mening is dat de cao niet correct wordt toegepast dan is het wel een OR-kwestie. De OR heeft namelijk een aantal speciale taken op grond van artikel 28 WOR. De ondernemingsraad dient namelijk de naleving van de voor jullie geldende arbeidsvoorwaarden te bevorderen door de werkgever aan te spreken als er zaken niet goed gaan. 

De cao is het minimum wat aan de werknemer moet worden geboden aan arbeidsvoorwaarden. Zo mag de werkgever bijvoorbeeld niet lager belonen dan het cao-loon dat bij een bepaalde functiegroep hoort. Hoger mag uiteraard wel, indien de cao dit toelaat. Veel bedrijven ervaren momenteel de krapte in de arbeidsmarkt waardoor het ingewikkeld is om nieuwe medewerkers te werven. En dan moet je toch iets anders doen om mensen aan je te binden. Het verhogen van de salarissen is één van de mogelijkheden. De ondernemingsraad zou hier een voorstel voor kunnen doen op basis van het initiatiefrecht van artikel 23 lid 2 WOR. Als OR mag je namelijk over van alles voorstellen doen, als dat tot verbeteringen zou kunnen leiden voor jullie organisatie.

Met vriendelijke groet,
 

De redactie