donderdag 8 december 2022

Sluiting op vrijdag na Hemelvaart

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

 

 Beste redactie,Wij zijn gesloten

Al jaren is onze organisatie geopend op vrijdag, de dag na Hemelvaart. Dit jaar valt deze dag op 27 mei. De bestuurder wil dit nu veranderen en jaarlijks op deze dag sluiten, wat medewerkers een extra verplichte vrije dag kost. Kan de bestuurder dit besluiten en welke rol hebben wij als OR hierin?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor jullie vraag!

De bestuurder kan dit wensen, maar niet zomaar besluiten. De OR dient om instemming te worden gevraagd over wijzigingen in de werktijdregeling zoals valt te lezen in artikel 27 lid 1b WOR. Dit besluit valt dus onder het instemmingsrecht.

De bestuurder mag deze wijziging pas doorvoeren als de OR daarmee heeft ingestemd. Als de ondernemingsraad niet instemt mag de regeling dus niet worden ingevoerd. Ik adviseeer jullie als OR in gesprek te gaan met de bestuurder en afspraken te maken over de precieze uitwerking en de consequenties van de regeling alvorens jullie instemming geven als OR. Op basis van deze gesprekken zou de bestuurder het voorstel kunnen aanpassen, op zo'n manier dat de OR er wel mee in kan stemmen. De OR heeft dus een ideale onderhandelingspositie!

Een belangrijke kanttekening is wel dat je moet kijken wat er in jullie cao staat over de werktijden op de vrijdag na Hemelvaart. De cao moet namelijk sowieso worden nageleefd. HIer is voor de werkgever en voor de OR geen ruimte in. Maar als er niets wordt genoemd in de cao  over werktijden/collectief vrij op deze dag, dan geldt het instemmingsrecht van de OR.

Met vriendelijke groet,

De redactie