vrijdag 9 december 2022

Richtbedrag scholing OR 2023

Man maakt aantekening in notitieboekjeIndicatie

De SER stelt jaarlijks de richtbedragen vast op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). Deze richtbedragen geven een indicatie van wat onder normale omstandigheden redelijke kosten per dagdeel zijn voor scholing en vorming.

>>> Lees hier het artikel op SER.nl: SER stelt richtbedragen or-scholing 2023 vast.


 

Waarom is dit relevant voor mijn OR?

Als OR-lid heb je recht op scholing. Artikel 18 lid 2 van de WOR verplicht de ondernemer om de leden van de OR een aantal dagen per jaar, onder werktijd en met behoud van loon, gelegenheid te bieden scholing te volgen die zij voor hun taak als OR-lid nodig achten. De kosten voor scholing worden door de ondernemer betaalt. Voor 2023 is het richtbedrag voor een maatwerktraining vastgesteld op 1.160 euro per dagdeel. Voor een training op basis van open inschrijving is het richtbedrag 190 euro per dagdeel per OR-lid.

Het aantal scholingsdagen wordt in onderling overleg met de bestuurder vastgelegd. Artikel 18 lid 3 van de WOR regelt dat je als OR-lid minimaal recht hebt op 5 scholingsdagen per jaar.

Niet alleen de ondernemingsraad, maar ook de bestuurder en alle medewerkers van de organisatie hebben er baat bij als de leden van de OR specifieke trainingen kunnen volgen. Op deze manier ben je een deskundige gesprekspartner voor de bestuurder en ben je tevens in staat op een goede manier de belangen van de werknemers te behartigen.

Maak dus gebruik van je mogelijkheden om je te ontwikkelen tot deskundig gesprekspartner.