vrijdag 9 december 2022

Recht op een mening?

Dame met bril met armen over elkaarRegelmatig geven virologen en medisch deskundigen op televisie hun mening over de koers die uitgezet wordt in het opnieuw openen van Nederland in deze corona tijd. Mensen die over het algemeen beter op de hoogte zijn van corona-gerelateerde zaken dan menig kijker. Deze mensen krijgen regelmatig (indirect) reacties van mensen die het niet eens zijn met deze deskundigen. En dan druk ik me bijzonder mild uit.

Wetenschappelijke feiten die worden uitgelegd, worden door deze mensen gezien als volslagen krankjorum. En dat zonder enige kennis of deskundigheid. Een typisch gevalletje van recht hebben op een ‘eigen mening’. De sociale media zorgt ervoor dat dit fenomeen in een snel tempo vergroot wordt. Doordat meningen door gebruikers van sociale media gemakkelijk herhaald en verder verspreid worden, komt er een lawine over de wetenschappelijke brenger van de boodschap heen.

Vrijheid van meningsuiting is de vrijheid van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken, zonder voorafgaande controle door de staat. Uiteraard zitten hier beperkingen aan. Zo kunnen belediging en smaad strafbaar zijn. Deze vrijheid is een groot goed in een democratie als Nederland. Deze zelfde vrijheid van meningsuiting wordt hier verward met het ‘recht hebben op een eigen mening’. 

Het recht op het hebben van een eigen mening is alleen relevant als met feiten kan worden onderbouwd waarom die mening juist is.en die van een ander onjuist. Wat we zien is dat het recht op een eigen mening vaak wordt gebruikt om achterhaalde of misvormde overtuigingen te blijven koesteren en actief naar voren te brengen. Het wordt dan een soort schaamlap voor ‘ik kan zeggen wat ik wil’. Het op deze wijze voeren van een discussie getuigt van weinig respect voor anderen die deelnemen aan de discussie. Men gaat ten onrechte uit van een valse gelijkwaardigheid tussen experts en leken. Zo is te lezen op Wikipedia. 

Tegen corona is inmiddels een vaccinatie ontwikkeld maar tegen de verspreiding van dit soort meningen is geen remedie. De meningen verspreiden zich sneller dan dat men kan voorkomen. Er lijkt geen kruid tegen gewassen. Er is geen medicijn dat kan tegenhouden. En dat alles onder noemer van ‘de vrijheid van meningsuiting’ en het recht hebben op een eigen mening. 

Ondernemingsraden zouden het bovenstaande in het achterhoofd kunnen houden in gesprekken met de bestuurder. Ga altijd na of, dat wat de bestuurder zegt, feitelijk onderbouwd kan worden door hem of haar. Vaak komt men hier niet eens aan toe. Het betoog wordt gebracht met zoveel overtuiging dat men denkt dat het wel waar zal zijn. Vraag naar de onderbouwing achter deze overtuigende woorden!