vrijdag 9 december 2022

Reactietermijn aanbesteding

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

fitness op het werk

 Beste redactie,

Onze organisatie is bezig met de aanbesteding van een nieuwe arbodienst. Als OR zijn wij daar nauw bij betrokken en het pakket van eisen wat wij gesteld hebben is bijna helemaal meegenomen waar we erg blij mee zijn. Nu is een projectgroep bezig met het opstellen van de aanbesteding en als deze klaar is krijgen wij twee dagen de tijd om te reageren. Wij vinden deze termijn wel erg kort. Onze vraag is of dit zo gesteld kan worden en of er wettelijke termijnen voor staan?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor jullie vraag. Mooi dat vrijwel al jullie eisen worden meegenomen in de aanbesteding!

De OR behoort op basis van artikel 27 lid 1d WOR om instemming gevraagd te worden over de keuze en inhoud van het contract met de arbodienst. Dat wil dus zeggen dat de bestuurder de instemming van de OR nodig heeft voordat de handtekening onder het contract met de arbodienst gezet kan worden. Er staan verder geen termijnen in de wet waarbinnen ingestemd moet worden. Dat is ook niet nodig want zonder instemming van de OR mag de bestuurder het contract niet ondertekenen. 

Er kan geen termijn van twee dagen worden opgelegd aan de OR door de bestuurder. De OR stemt wel of niet in. En als de er meer tijd nodig is om tot instemming te komen kan de bestuurder het contract nog niet tekenen. Door het instemmingsrecht heeft de OR dus een ideale onderhandelingspositie bij dit soort zaken. Het is dus de OR die in de lead is en niet de bestuurder als het gaat om hoeveel tijd er nodig is om tot instemming te komen.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen