vrijdag 9 december 2022

Puur natuur

Doosje met kleuren oogmakeupDiscriminatie vanwege make-upvoorschriften

Het dragen van make-up is voor (veel) vrouwen een dagelijks ritueel, maar het verplicht stellen van het dragen van make-up gaat een stap te ver. Vrouwen (én mannen) zijn vrij te bepalen of zij make-up willen dragen of niet.

>>> Lees hier het artikel op Mensenrechten.nl: Rituals discrimineerde vrouwelijke medewerkers met make-upvoorschriften.


 

Waarom is dit relevant voor mijn OR?

Ogenschijnlijk is het geen onderwerp van belang, maar schijn bedriegt. Omdat de werkgever in dit artikel vrouwelijke werknemers verplichtte om make-up te dragen tijdens het werk en hier ook actief op controleerde, maakte de werkgever onderscheid op basis van geslacht en dat is discriminatie, zo oordeelde het Collega voor de Rechten van de Mens.

Omdat make-up voornamelijk gedragen wordt door vrouwen lijkt het alsof de werkgever hier niets vreemds vraagt van haar vrouwelijke werknemers. Maar het gaat mis bij de verplichting die men stelt. Het staat een werkgever vrij medewerkers te vragen make-up te dragen op de werkvloer als make-up artikelen door de werkgever worden verkocht, maar het is aan de medewerker zelf om te bepalen of zij (of hij) make-up wil dragen. En omdat de verplichting voor het dragen van make-up niet geldt voor mannelijke werknemers maakt de werkgever onderscheid tussen mannen en vrouwen.

De vraag is of er binnen de onderneming waar jij werkzaam voor bent wellicht ook regels gehanteerd worden die onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. Een bekend fenomeen is dat in productieomgevingen waar meer mannen werken dan vrouwen, het kan voorkomen dat vrouwen geen eigen omkleed- of toiletruimtes tot hun beschikking hebben. Ook al is dit geen discussiepunt bij jullie, dan nog zou de werkgever er goed aan doen ruimtes voor vrouwen ter beschikking te stellen.

Als er mogelijk regels zijn die discriminerend zijn of die strijdig zijn met andere wetten en regels, heeft de OR op grond van artikel 28 WOR zelfs de plicht om de bestuurder hier op te wijzen en naleving van de regels te eisen. Als OR heb je verder altijd de mogelijkheid om via het initiatiefrecht (artikel 23 WOR) voorstellen te doen of jullie standpunt kenbaar te maken.