donderdag 8 december 2022

Prestatiebonus

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

Bedrijven bij schemer

 Beste redactie,

Moet een prestatiebonus met de ondernemingsraad afgestemd worden voordat deze ingevoerd wordt? Binnen ons bedrijf hebben een aantal teamleiders samen met HR een plan bedacht om medewerkers een extra bonus te geven als zij bovenmatig presteren. Dit is zonder overleg ingevoerd. Mag dit?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor je vraag!

Het korte antwoord is: Ja, hierover dient vooraf instemming te worden gevraagd aan de OR op grond van artikel 27 lid 1c WOR. De prestatiebonus maakt namelijk deel uit van het belonings- of een functiewaarderingssysteem.

De OR kan het besluit tot het invoeren van de prestatiebonus nietig verklaren tot een maand nadat de OR van de invoering op de hoogte was. De regeling hoeft overigens niet schriftelijk te zijn vastgelegd. Ook een mondeling toegezegde prestatiebonus voor een groep medewerkers valt onder een regeling zoals bedoeld in artikel 27. Nietig verklaren doe je door het sturen van een mail aan de bestuurder waarin je vermeldt welk besluit het betreft en een verwijzing naar artikel 27 lid 5 WOR

Op basis van jullie nietigverklaring zou de bestuurder alsnog een instemmingsaanvraag moeten voorleggen aan de OR en de uitvoering van de regeling opschorten tot de instemming van de OR is verkregen. Indien dit niet gebeurt dan kan de OR ervoor kiezen om de zaak voor te leggen aan de kantonrechter.

De positie van de OR is dus heel helder. Invoering van dit soort regelingen mag niet zonder de ondernemingsraad. 
Praktisch gezien zou ik je adviseren om, voordat je de nietigverklaring stuurt, eerst even binnen te lopen bij de bestuurder en aan te kondigen dat er een mail met een nietigverklaring aan komt en dat jullie geen ander keuze hebben dan dit zo te doen. Ik zou zeggen dat je hoopt dat je snel de instemmingsaanvraag krijgt, zodat jullie die kunnen behandelen en de zaak snel op een goede manier kan worden afgehandeld.

Wat van belang is, is dat jullie moeten kunnen meedenken over de gevolgen die de bonusregeling heeft voor bet personeel zodat eventuele haken en ogen voor het invoeren van de regeling kunnen worden opgelost. Op die manier wordt het een eerlijke en transparante regeling die goed is voor de medewerkers én de onderneming.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen