vrijdag 9 december 2022

Positie uitzendkrachten

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen.

fitness op het werk

 Beste redactie,

Als ambtelijk secretaris van onze ondernemingsraad heb ik een vraag over flexwerkers. Wat is de positie van de OR ten aanzien van uitzendkrachten? Mag de ondernemingsraad een uitzendkracht op gelijke wijze behandelen als een vaste medewerker?

Met vriendelijke groet,

De OR

 Beste OR,

Dank voor je vraag.

Uitzendkrachten tellen voor de WOR na twee jaar mee als zijnde werknemers die dan ook in de ondernemingsraad gekozen mogen worden (zie artikel 1 lid 3a WOR). Na een jaar flexwerk mogen uitzendkrachten stemmen bij OR-verkiezingen. Het is dus duidelijk de bedoeling van de wetgever dat de ondernemingsraad ook uitzendkrachten vertegenwoordigd als zijnde gewone werknemers.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen