maandag 26 augustus 2019

Populisme

demonstrantWat Trump beoogt met zijn tweets weet je maar nooit. Nu is er in Engeland weer een relletje over de burgemeester van Londen die hij een ‘loser’ noemt. Dan loopt hij weer vooruit op de nieuwe premier van Engeland of de Brexit. En zo zet hij zichzelf constant centraal in de publiciteit. Hij bemoeit zich met alles en iedereen. En hij houdt zich bovenal niet aan afspraken en regels. Niet aan oude en niet aan nieuwe afspraken.

En hij is niet de enige. Meerdere leiders in de wereld, ook dichtbij huis, verkopen onzin. Denk maar eens aan het ontkennen van de klimaatcrisis door Baudet en de ‘besparingen‘ van Boris Johnson als Engeland uit de EU stapt. Er waait een andere nieuwe wind door de wereld en oude waarden van de liberale economie lijken afgedaan. De benadering van deze nieuwe wind gaat uit van het idee dat het niet uitmaakt wat je doet of zegt, want alles gaat volgens een patroon dat niet is te beïnvloeden. Dus je kan rustig allerlei belangrijke zaken ontkennen of je eigen visie geven ook al is dat tegen de geldende opvattingen. Of anders gezegd: je kan rustig leugens vertellen.

Het is een ontkenning van het verschil tussen goed en kwaad. Het maakt niet meer uit. Er is geen waarheid en feiten zijn ook maar meningen. Er is maar één belang en dat is het eigen belang. Door het innemen van die andere wereldbeschouwing ontloop je jouw verantwoordelijkheden en zet je mensen op een verkeerd been. In mijn ogen is dat populisme.

Maar mijn opvatting is dat niet. Voor mij is de tweede wereldoorlog en de vrede daarna van groot belang en voor mij is dat een bewijs van het goede. Alle verworvenheden die we nu in onze cultuur hebben zijn een gevolg van besluiten om het goede te doen, ook al zijn er desondanks ook fouten gemaakt. De intentie was goed. Dat is verantwoordelijkheid dragen. En vraagt om zelfkritiek, zelfstudie en reflectie. Ik vind het meer dan de moeite waard dit goede voort te zetten.

Populisme dreigt ook ondernemingen binnen te dringen. Een randstedelijk, hoogopgeleid kosmopolitisme tegenover de middenklasse. Naar mijn mening dienen vertegenwoordigers van medewerkers hiertegen op te treden. In ondernemingen zouden dat de RvC en de ondernemingsraad dienen te zijn. Gewoon bij de feiten blijven en informatie blijven vragen over de ontwikkelingen binnen de onderneming om zodoende een betrouwbare koers te kunnen varen.