vrijdag 9 december 2022

Onvermijdelijke loonoffers

kapotgeslagen spaarvarkenWerkgevers willen cao’s openbreken vanwege corona. ‘Loonoffers onvermijdelijk’

Werkgevers pleiten voor flexibeler arbeidsvoorwaarden in huidige en toekomstige cao’s. Die versoepeling moet bedrijven helpen te overleven in coronatijd, al zullen er offers gemaakt moeten worden.

>>> Lees hier het hele artikel op Trouw.nl
 

Waarom is dit relevant voor mijn OR?

Redactie OR-Online.nl:

Ondanks dat cao’s geen onderwerp zijn voor de ondernemingsraad, heeft dit artikel wel degelijk relevantie voor de medezeggenschap. Veel werkgevers zien op korte termijn de NOW-regeling aflopen en zonder overheidssteun zal het moeilijk zijn om de loonkosten te kunnen betalen. Toch is het belangrijk dat werkgevers niet alleen nadenken over de vraag hoe op kosten te bezuinigen, maar ook nadenken over de vraag hoe het verder moet richting de toekomst, de bekende stip aan de horizon. Welke ideeën heeft de bestuurder over de koers van de organisatie? Op welke wijze en met welke producten of diensten ziet men een meer zekere toekomst dan nu en wie of wat is hiervoor nodig om daar te komen? Zo’n toekomstscenario geeft richting en draagvlak. En de ondernemingsraad is hét orgaan om hierover mee te denken.