vrijdag 9 december 2022

Ontslag OR-lid

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen.

fitness op het werk

 Beste redactie,

Tot voor kort (november 2019) was ik actief binnen de ondernemingsraad als voorzitter. In april van dit jaar is, zonder tussenkomst van een kantonrechter, mijn ontslag aangezegd. Kan dit zomaar?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Wat een naar bericht! Bij twijfel of dit 'zomaar' kan is het verstandig om als je als werknemer/oud-OR-lid te laten bijstaan door een jurist. Als je vakbondslid bent kan dat via de vakbond. Ook via je rechtsbijstandsverzekeraar zou je ondersteuning moeten kunnen krijgen. Tot slot kan je natuurlijk ook op eigen kosten een advocaat inschakelen.

Op rijkoverheid.nl staat over het ontslag van OR-leden het volgende:

Bent u OR-lid? Dan kan uw werkgever u alleen ontslaan:

  • bij sluiting van (een deel van) de onderneming;
  • bij verval van uw arbeidsplaats wegens bedrijfseconomische redenen. Daarbij geldt dat u ten minste 26 weken heeft gewerkt op de arbeidsplaats die vervalt;
  • wanneer uw gedrag aanleiding geeft tot ontslag op staande voet (bijvoorbeeld bij fraude of diefstal); 
  • als het ontslag geen verband houdt met uw OR-lidmaatschap.

Dit geldt ook als u lid bent van de personeelsvertegenwoordiging (PVT).

U heeft ook ontslagbescherming als u bij het werk van de OR betrokken bent. Dit is wanneer:

  • u zich inspant om een OR in te stellen;
  • u kandidaat-ondernemingsraad lid bent (tot na de verkiezingen);
  • u ex-ondernemingsraad lid bent (tot 2 jaar na lidmaatschap);
  • u lid bent van een voorbereidingscommissie.

De ontslagbescherming van artikel 7:670 Burgerlijk Wetboek houdt dus in dat je niet ontslagen kunt worden om redenen die met het werk in de OR te maken hebben. Of omgekeerd: als de reden van het ontslag geen verband houdt met je OR-werk (de 4 punten uit het bovenste eerste lijstje) dan kan de normale ontslagroute worden.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen