donderdag 8 december 2022

Nieuwe OR: aantal verkiesbare medewerkers

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

Bedrijven bij schemer

 Beste redactie,

Als HRM-afdeling hebben wij een vraag over het houden van OR-verkiezingen. Is het houden van verkiezingen voor het installeren van een nieuwe ondernemingsraad noodzakelijk wanneer zich precies het aantal medewerkers verkiesbaar heeft gesteld dat door de bestuurder gewenst is?

Met vriendelijke groet,

Afdeling HRM

Beste HRM-ers,

Dank voor jullie vraag!
 
De OR is een democratisch gekozen orgaan. In de WOR is al het nodige geregeld om de verkiezingen transparant en anoniem te laten verlopen. Elke OR behoort in zijn eigen OR-reglement nadere regels op te nemen over de verkiezingen. Het is overigens niet aan de bestuurder om zelf te bepalen hoeveel leden de ondernemingsraad behoort te hebben. In artikel 6 lid 1 WOR is dit in een tabel, en dus wettelijk, vastgelegd.

Alleen als de regels voor de verkiezingen en de kandidaatsteling uit het reglement zijn opgevolgd en er zijn evenveel kandidaten als zetels zijn in de OR, dan hebben verkiezingen geen toegevoegde waarde. Er valt namelijk niets te kiezen. De verkiezingscommissie kan dit ook zo bekend maken en met in achtneming van de benodigde (bezwaar)termijnen aankondigen wie de OR-leden zullen worden.

Als er mensen zijn hier ‘iets van vinden’ hebben zij één optie namelijk: zichzelf kandidaat stellen. Dan zijn er namelijk meer kandidaten dan zetels en dienen verkiezingen gehouden te worden.


Met vriendelijke groet,

De redactie