vrijdag 9 december 2022

Na corona

Fine dining at homeIn de media speculeert men al volop over de periode na corona. Men hoopt op de ontwikkeling van een medicijn of vaccin en dat iedereen kan worden ingeënt. Maar is dat wat ons te wachten staat en wanneer? We hebben geen zekerheid dat het wetenschappers gaat lukken om een medicijn te ontwikkelen en als het al lukt op welke termijn dan? 

In veel sectoren wordt er ernstig rekening mee gehouden dat het nooit meer wordt zoals vroeger voor de corona uitbraak. En dat vraagt om een koerswijziging voor menig bedrijf. Want als het in de sector waar lange tijd het geld verdiend is nu niet meer kan? Wat dan? Wat je nu al ziet zijn grote aantallen ontslagen en vertrek van medewerkers die op zoek gaan naar ander werk. Ieder voor zich is dan met motto. Maar kan er ook in gezamenlijkheid, dus met elkaar, een alternatief bedacht worden? Een alternatief dat past bij deze tijd en (voorlopig) de tand des tijds kan doorstaan. Zo’n alternatief moet dan in ieder geval milieuvriendelijk zijn en het gebruik van grondstoffen beperken.

Centraal hierbij staat het gedrag van de consument. Nieuw aanbod en meer service lijkt altijd gewaardeerd te worden. En dat geeft richting aan het zoekproces. Zo is menig klant bijvoorbeeld milieubewuster geworden. Kijk naar de luchtverontreiniging van de verkeer. Een bijdrage daaraan in de vorm van elektrische of waterstof auto’s of ander vervoer helpt. Deze auto’s vragen veel minder onderhoud dus zowel dealers als onderhoud garages kunnen nu vast nadenken over wat hun toekomstige aanbod en dienstverlening hierbij zal zijn.  

Veel consumenten houden hun geld in hun zak door minder naar de bioscoop of een restaurant te gaan. Men maakt (onbewust) andere keuzes. Het consumptiepatroon van iemand met een gemiddeld inkomen verandert. Wat aanleiding kan zijn om het aanbod daarop aan te sluiten. Zo is men in veel horecaondernemingen begonnen met het afhalen of thuisbezorgen van (luxe) maaltijden. Dat vergt van de ondernemingen een andere aanpak en dat vergt tijd.

Mijn advies is dan ook om niet tegen deze ontwikkeling in te gaan en dat het beter is om met deze ontwikkelingen mee te bewegen en de voordelen eruit te halen. Dat vergt ook van de ondernemingen een andere houding en gedrag. De OR kan erop toezien dat de directie dit pad actief gaat bewandelen. Vraag naar het beleid en de plannen waar deze ontwikkelingen in beschreven worden. Die ruimte is er want de OR voert overleg met de bestuurder “in het belang van de onderneming in al haar doelstellingen.” (artikel 2 WOR).