donderdag 8 december 2022

Moderne slavernij

Hand bevrijdt uit handboeiEr is al veel geschreven over Black Lives Matters dus ik dacht dat ik dat onderwerp achterwege zou laten. Maar een oud filmfragment van een uitzendkracht en de discussies over slavernij en onze geschiedenis bracht in dubio. Want mijn idee is dat de slavernij geen geschiedenis is, maar nog steeds leeft onder ons.

Toen ik op mijn 17e ging werken bij de Nederlandse Kabelfabrieken in Delft was mijn eerste opdracht om de elektriciteitskabels onder de koperwalserij te vernieuwen. In een kelder die zwart zag van het koperstof mocht je 4 uur werken per dag met de verplichting om op zo’n dag een liter melk te drinken vanwege het giftige koperstof. 

Na afloop van deze opdracht moest ik voor twee jaar in militaire dienst. Daar heb ik nagedacht over mijn toekomst als ik dit soort werk zou blijven doen. Vandaag de dag zie ik buitenlandse uitzendkrachten voor verschillende uitzendbureaus hetzelfde mensonwaardige werk doen. Dat is wat mij betreft arbeidsuitbuiting, ofwel moderne slavenhandel. 

Vroeger waren de vakbonden des duivels over wat toen koppelbazen genoemd werden. Maar dit fenomeen lijkt er erg op. Inmiddels noemen we dit de flexibele schil. Klinkt beter maar of het ook beter is? Het komt geregeld voor dat er geen enkele ontwikkeling te bereiken is en dat het enkel gaat om de inkomsten en het minimaliseren van de kosten. Net als vroeger halen wij werknemers uit het buitenland om voor ons in het 'rijke westen' te werken tegen minimale voorwaarden zonder enige kans op verbetering. 

Ik ben van mening dat, wil je jouw eigen ontwikkeling blijvend nastreven, je ook tegen je werkgever moet durven zeggen dat je een opdracht niet wilt uitvoeren. Met het eventuele risico op ontslag. Het is ook mij enkele keren overkomen. Het gaat om zeggenschap over je werk of over medezeggenschap. Uiteindelijk ben ik ondernemer geworden. Omdat ik op deze manier de meeste ruimte heb om mezelf te kunnen zijn. Maar ik weet zeker dat je ook als uitzendmedewerker kunt streven naar meer authenticiteit. 

Leden van de ondernemingsraad hebben invloed op goede arbeidsvoorwaarden en ruime kansen op ontplooiing voor alle medewerkers en dus ook voor uitzendmedewerkers. Zorg er voor dat jouw bestuurder, bij het sluiten van een contract voor het inlenen van flexibel personeel, niet alleen kijkt naar voor de hand liggende zaken als flexibiliteit en prijs, maar regel ook dat de behandeling van uitzendmedewerkers door het uitzendbureau als criterium meeweegt.