donderdag 8 december 2022

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

bord er is geen planeet bMijn vorige blog ging over een abstract idee van een economisch model. Wat mij betreft is de tijd aangebroken voor een verandering van een groei naar een krimpmodel van de economie. Nu vraag je je wellicht af:’ Wat heb je eraan en hoe doe je dat dan?’ Ik wil hier voor de OR-en een vervolgstap aanreiken. Wat niet wil zeggen dat het de enige is. Er zijn altijd meer wegen die naar Rome leiden. 

Uitgaande van de gedachte dat een OR het krimpmodel interessant vindt, moet het wel duidelijk zijn wat het voor hen zou kunnen betekenen. Dat betekent dat de volgende stap een concretisering dient te zijn van deze richting. 

De organisatie die hierin al het nodige werk verzet heeft is MVO Nederland. Het is een ANBI (algemeen nut beogende instelling)-stichting voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. MVO Nederland is ervan overtuigd dat ondernemen alleen kan in de nieuwe economie, die hieronder verder wordt uitgelegd. Niet alleen de onderneming, maar ook de OR kan zich aanmelden als partner. Misschien zijn niet alle sectoren lid, maar wel veel. En het volgt de maatschappelijk ontwikkelingen met vertalingen naar het mogelijke beleid van ondernemingen.

De website vermeldt: Wat is MVO Nederland? Wij zijn de beweging van ondernemers in de nieuwe economie. Als ondernemer wil je kunnen blijven ondernemen. MVO Nederland is ervan overtuigd dat dit alleen kan in de nieuwe economie: klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke ketens. Daarom vormen we samen met ondernemers een beweging naar die nieuwe economie...Onze rol? We laten je zien hoe de route naar de nieuwe economie eruit ziet. We ondersteunen dat door innovatie tot stand te brengen via projecten met onverwachte samenwerkingen. En creëren bij overheden en financiers de condities die het bereiken van ons doel vereenvoudigen en versnellen."

Tot slot, ik heb er geen direct voordeel van (indirect zeker wel, net als iedereen), maar het lijkt mij dat jullie als de ondernemingsraad binnen de onderneming het initiatief kunnen nemen. Je kunt de bestuurder hierover informeren en adviseren om als onderneming partner te worden, Als gekozen orgaan is het een opsteker om actief mee te willen doen met de veranderingen die er zeker gaan komen. En je zet de ondernemer op het spoor van een nieuwe strategie. Je hoeft al het denkwerk niet alleen te doen. Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder. 

Denk nu alsjeblieft niet dat dit onderwerp niets voor de ondernemingsraad zou zijn. Het past binnen de bevoegdheden van de OR om te overleggen over de strategie van de onderneming. De economie zal na corona en de komende recessie nooit meer terug komen in de staat die we kennen van voor de crisis. Veranderingen in de werkwijze van de onderneming zullen nodig zijn. Dan kun je maar beter de veranderingen op grond van milieu en stikstof voor zijn en  de koers van de onderneming hierop afstemmen.