donderdag 8 december 2022

Kafka

MicrofoonDe Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag brengt steeds meer details en achtergronden van het ontstaan van de problemen die de gebruikers van de vergoedingsregeling ervaren. Sandra Palmen, juriste en strategisch adviseur bij de Rijksoverheid heeft tijdig gewaarschuwd dat men over de schreef ging en onrechtmatig handelde. Het ontbrak aan zorgvuldigheid van rechtsbescherming en bewijslast. Zij noemde dat kafkaësk. 

Wie was Kafka eigenlijk? HIj was schrijver en in 1914-1915 schreef hij het boek ‘Het proces’. Het boek gaat over procuratiehouder Josef K. die verstrikt raakt in een ondoorgrondelijk rechtssysteem. Zonder dat hij iets verkeerd gedaan heeft, wordt hij  gearresteerd. Hij heeft in het proces geen andere naam dan K. Hij krijgt geen aanklacht en het wordt niet duidelijk waar hij van beschuldigd wordt. Hij wordt wel heel veel verhoord, moet van gebouw naar gebouw verhuizen, krijgt telkens met andere mensen te maken die ook nergens van af weten. Het boek beschrijft een complete nachtmerrie. 

En zo moeten de betrokken ouders van de kinderopvangregeling zich ook voelen. Zo op afstand lijkt het allemaal wel mee te vallen, maar lees het boek en je kan je voorstellen hoe het voelt. Met geld is dat niet meer goed te maken. Een schandvlek op onze staatsvorm. En niemand bij de top van de overheid die intern actie ondernomen heeft. De juriste is weggepromoveerd. Haar afdeling werd opgeheven.

Een organisatie is nooit volmaakt. En in een organisatie gaat het altijd om de belangen van medewerkers, cliënten, klanten. Kortom: van verschillende groepen mensen. Daar moet met zorg en aandacht mee omgegaan worden. Het is de kracht van de parlementaire democratie dat er parlementariërs zijn die dit ingezien hebben. En met een enorm doorzettingsvermogen dit telkens weer aan de orde gesteld hebben zodat er nu een Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag is.

Het is haast niet te begrijpen dat niemand dit heeft kunnen stoppen. De gevolgde werkwijze is tegen elk gevoel van redelijkheid en rechtvaardigheid. Er zijn geen woorden voor. Dit geeft precies aan waarom medezeggenschap zo belangrijk is. Er moet toch een orgaan zijn die dit aan de orde kan stellen. Die beslissingsmacht heeft en tot het hoogste niveau kan doordringen. En ook al weet je als lid van de OR niet precies wat de regeling is, dan kan je nog op basis van je gevoel voor rechtvaardigheid dit aan de orde stellen, zodat het geen nieuw boek a la Kafka wordt.