donderdag 8 december 2022

Je verdiende loon!

Robot als werknemerIn mijn vorige blog schreef ik over slimmer werken, bijvoorbeeld door middel van automatiseren. Dat zou ruimte geven om korter te werken in plaats van het creëren van meer werkgelegenheid. Dit zou een oplossing kunnen zijn voor de dreigende werkloosheid. Mits…..we anders omgaan met de inkomensverdeling en de winst.

Ik ben van mening dat wanneer de ondernemingen met meer automatisering weer winst gaan maken, dat dan de factor arbeid een groter deel van die winst dient te krijgen. De winst die in het huidige systeem alleen naar de aandeelhouders gaat, vloeit in dit nieuwe systeem dan ook terug naar de medewerkers. Op deze manier ontstaat een nieuwe structuur voor ondernemingen waarin zowel de maatschappelijke betrokkenheid als verdeling van werk en inkomen beter en eerlijker is. Zoals de overheid werknemers in de zorg een bonus geeft, zo kunnen profit-ondernemingen in de nieuwe situatie ook resultaatgerelateerde beloningen afspreken bovenop het salaris. Hier zijn afspraken over te maken. En er is weinig overheid voor nodig. Tenzij de ondernemingen niet zelf op dit idee komen.

Samengevat ziet het er als volgt uit: Ondernemingen starten (samen met de ondernemingsraad) met een plan voor verdergaande automatisering of andere vormen van slimmer werken. Hiervoor heeft de landelijke overheid het Wopke-Wiebes-fonds ingesteld waarin geld beschikbaar wordt gesteld voor dit soort ontwikkelingen. Bij positieve resultaten kan een deel van de medewerkers korter gaan werken met aanvulling vanuit de winst.

In mijn ogen dient er een nieuw elan te komen in ondernemingen, waarin men breder kijkt dan alleen het belang van de aandeelhouder. De oude situatie restaureren is geen haalbare kaart. Terug naar ‘vroeger' zijn idealen die achterhaald zijn. De wereld staat niet stil maar ontwikkelt zich stap voor stap. 

Ook na een vaccin blijft de dreiging van een nieuwe pandemie bestaan. De huidige griepvaccins hebben een effectiviteit van ongeveer 50%. En het coronavirus wordt gekenschetst als een griepvirus. En ook al zou het vaccin voortreffelijk werken dan nog steven we af op een stevige recessie en is er behoefte om andere wegen voor de ontwikkeling van meer welvaart in te slaan. Nog meer consumeren zonder oog voor duurzaamheid kunnen we gewoon niet meer verdragen op deze aarde. Er moet onvermijdelijk nagedacht worden over de soort welvaart die we wel willen. Een welvaart waar ook de wereld wel bij vaart.