donderdag 8 december 2022

Inhouding salaris bij ziekte

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

 

 Beste redactie,Wij zijn gesloten

Wij ontvingen een voorstel van de hr-afdeling om bij een derde ziekmelding in een kalenderjaar een dag loon in te houden. Dit om ziekmeldingen te weren waarvan het twijfelachtig is of men werkelijk ziek is. Wij vragen ons af of dit een correcte maatregel is en of het misschien anders kan.

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor jullie vraag!

Uiteraard is het aan de werkgever om bij regelmatig ziekteverzuim passende maatregelen te nemen. Als dat generieke maatregelen zijn die voor een deel of voor alle werknemers van toepassing zijn dan dan is dat een instemmingsplichtig besluit tot het wijzigen van een regeling zoals bedoeld in artikel 27 lis 1D WOR. Dat betekent dat de wijziging alleen kan worden doorgevoerd als de OR ermee heeft ingestemd. De positie van de OR is dus klip en klaar. Zonder instemming mag de regeling op het gebied van ziekteverzuim niet worden aangepast. Jullie hebben dus als OR een ideale positie om erover in gesprek te gaan over wat je wel en niet goed vindt aan de wijziging. 

Mijn idee is om samen met HR en bestuuder te zoeken naar een manier die past bij wat er precies aan de hand is. Een generieke maatregel voor alle medewerkers is nogal een paardenmiddel. Waarschijnlijk weten de meeste van jullie leidinggevenden precies over wie het gaat als er sprake is van een twijfelachtige ziekmelding. De meeste mensen zijn van goede wil, vermoed ik. Om dan een generieke maatregel te treffen voor alle medewerkersl terwijl het slechts een aantal medewerkers betreft die dit probleem veroorzaakt vind ik niet passen. 

Als ik jullie was zou in het gesprek met bestuuder en HR aangeven dat het beter zou zijn als leidinggevenden bij de derde ziekmelding in gesprek gaan met de desbetreffende werknemer over wat er aan de hand is. Dat is niet alleen in het belang van de werkgever maar getuigt ook van goed werkgeverschap. Misschien is er iets aan de hand waar de werkgever in kan ondersteunen zodat de werknemer niet ziek wordt. Op deze manier helpt de werkgever zijn medewerkers om gezond en vitaal te blijven.

Mocht de werkgever twijfels hebben en ziet dat het een patroon wordt dan is dat reden te meer om hierover het gesprek te voeren. De maatregel die wordt voorgesteld lijkt misschien een oplossing, maar ik geloof er meer in dat leidinggevenden een serieus gesprek moeten voeren met een werknemer als er sprake is van meer dan twee ziekmeldingen. Er kunnen namelijk hele verschillende redenen zijn waardoor een werknemer zich met enige regelmaat ziek meldt. Denk aan de maandelijkse cyclus van vrouwlijke medewerkers of medewerkers die een emotionele taak als als mantelzorger hebben, familieomstandigheden of een beginnende burn-out. Die medewerkers worden nu allemaal over een kam geschoren en worden daarmee de dupe van een paar mensen die zich iets te vaak onverantwoordelijk opstellen.

Ik zie regelmatig generieke maatregelen voor incidentele situaties en vaak komt dat omdat leidinggevenden dit soort gesprekken moeilijk vinden waarbij ze regelmatig deze gesprekken uit de weg gaan of ze niet op een goede manier (kunnen) voeren. IToch vind ik dat leidinggevenden de verantwoordelijke personen zijn om in gesprek te zijn en in contact te blijven met hun werknemers. En als ze dit soort gesprekken moeilijk vinden of niet goed kunnen voeren, zou de werkgever deze leidinggevenden moeten ondersteunen door middel van opleiding en coaching, zodat ze leren om moeilijke gesprekken aan te gaan. Dat lijkt mij effectiever en eerlijker dan een generieke maatregel te treffen waarbij medewerkers bij de derde ziektedag een dag loon moeten inleveren. Hierdoor worden goed getrouwe medewerkers de dupe van en dat kan niet de bedoeling zijn. En bovendien, ziek is ziek toch? Dat heb je niet altijd in de hand.


Met vriendelijke groet,

 

De redactie

Meest gestelde vragen