donderdag 8 december 2022

Familie in het management

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

Bedrijven bij schemer

 Beste redactie,

Onze bestuurder heeft het idee opgevat om een van zijn familieleden uit het gezin aan te stellen als HR-manager in dit bedrijf. Wij vragen ons af als OR of dit wenselijk is. BIjvoorbeeld als het gaat om belangenverstrengeling of objectiviteit.

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor jullie vraag!
 
Goed dat jullie deze twijfels delen. De dag dat men stopt met twijfelen, is de dag dat men stopt met groeien. Twijfelen alleen helpt je niet verder. Wel als je er een actie aan verbindt.

En naar mijn idee zit hier ook wel de oplossing. Er staat nergens dat het niet zou mogen, het is niet verboden, maar de vraag is of het goed werkt in de praktijk. Dat weten wij nu niet. Maar of het 'gaat werken’ weet je ook niet vooraf bij een externe sollicitant die voor deze functie zou worden aangenomen. 

Bedrijven maken om deze reden werving- en selectieprocedures die beginnen met het opstellen van profielschetsen voor functies zodat men kandidaten kan werven die aansluiten bij het gewenste profiel. Als de profielschets correct en volledig is en men selecteert zodanig dat men onderzoekt of de kwaliteiten van de kandidaat passen bij het profiel voor de functie dan wordt het waarschijnlijk een succes. Op dezelfde manier zou je ook kunnen kijken naar het familielid van de directeur. Passen de kwaliteiten van deze bewuste persoon bij het opgestelde profiel? Als ondernemingsraad is de eerste vraag aan de bestuurder wat de profielschets is voor de functie en de tweede vraag is hoe de selectie van de kandidaten heeft plaatsgevondenom zo een beeld te krijgen van de doorlopen procedure.

Maar wat te doen als er geen sprake is van een procedure? Ik zou voorstellen om met de bestuurder in gesprek te gaan en jullie gedachten en twijfels gewoon uit te spreken. Je mag je toch afvragen of dit handig is? En dat je je afvraagt hoe het zit met de verschillende of juist gezamenlijke belangen? Het kan prima werken, misschien heeft het zelfs voordelen. Maar dan moet je wel met elkaar de uitgangspunten goed bespreken. Doel moet zijn dat het voor de onderneming met deze persoon in deze functie goed gaat werken en dat jullie daar als OR en medewerkers vertrouwen in hebben. En dan is het soms gewoon goed om uit te spreken en te bespreken waarover je twijfelt. Niks mis mee toch?


Met vriendelijke groet,

De redactie