vrijdag 9 december 2022

Creëren nieuwe functie

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen.

fitness op het werk

 Beste redactie,

Is het creëren van een nieuwe functie instemmingsplichtig en/of adviesplichtig?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor je vraag.

Het creëren van een nieuwe functie is adviesplichtig als je het kan zien als ‘een belangrijke wijziging in de organisatie dan wel in de bevoegdheden binnen de onderneming’ (artikel 25 lid 1e WOR). Dit zou je in de praktijk kunnen vertalen naar de stelregel dat elke wijziging die leidt tot een verandering in het organogram adviesplichtig is. De vraag is of het creëren van één nieuwe functie een wijziging van het organogram tot gevolg heeft. Als er vijf nieuwe functies gecreëerd worden met een nieuw afdelingshoofd er boven dan is dit zeker aan de hand, maar bij één functie is dat lastig uit te leggen.

Instemmingsrecht is aan de orde als er sprake is van een wijziging in het belonings- en/of functiewaarderingssysteem (artikel 27 lid 1c WOR). Het zou zo kunnen zijn dat het creëren van een nieuwe functie ook betekent dat het belonings- en/of functiewaarderingssysteem gewijzigd moet worden. In dat geval kan dat alleen met instemming van de OR en heb je dus indirect ook instemming over het creëren van de functie want dit hangt nauw met elkaar samen. Maar het kan ook zijn dat het systeem voorziet in de mogelijkheid om nieuwe functies te creëren. Dan wijzigt het systeem niet en is instemming niet nodig. Mocht het voorgaande in de cao zijn geregeld dan valt dat buiten het instemmingsrecht van de OR.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen