vrijdag 9 december 2022

Corona-app

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

fitness op het werk

 Beste redactie,

Onze werkgever wil de corona-app verplicht stellen voor alle werknemers binnen het bedrijf, terwijl volgens ons het gebruik van de app vrijwillig is. Mag dat?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor jullie actuele vraag! 

De Eerste Kamer heeft op 6 oktober ingestemd met de tijdelijke wet notificatieapplicatie Covid-19. Deze tijdelijke wet wordt ook wel de app-wet genoemd. Deze wet regelt de wettelijke grondslag voor het gebruik van de CoronaMelder-app. Het installeren en gebruiken van de CoronaMelder is dus inderdaad vrijwillig. Dat betekent dat niemand, ook je werkgever niet, je kan verplichten de app te gebruiken. 

De overheid maakt wel melding van het delen van informatie. Zo staat het jullie werkgever vrij om de app onder de aandacht te brengen van alle medewerkers binnen de organisatie. 

Jullie werkgever kan er wel voor kiezen deze app actief te stimuleren, wat valt onder het arbobeleid wat ter instemming aan de ondernemingsraad zal moeten worden voorgelegd conform artikel 27 lid 1d WOR. Dit geeft de OR de mogelijkheid om mee te denken over de gevolgen hiervan voor het personeel en de regeling voor de stimulering zodanig op te stellen dat deze goed aansluit bij de praktijk. Het is belangrijk dat iedereen die de app niet wil gebruiken zich ook vrij voelt om dit zo te beslissen. Verplicht stellen kan onder de huidige wetgeving niet.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen