donderdag 8 december 2022

Controle bij thuiswerken

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

Bedrijven bij schemer

 Beste redactie,

Veel medewerkers werken bij ons hybride en dus deels thuis. Onze bestuurder wil medewerkers die thuiswerken gaan controleren om te weten of zij 'hun uren wel maken'. Mag dit zomaar en welke rol hebben wij als OR hierin? 

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor jullie vraag!
 
Zo te lezen hebben jullie een mening hierover en dat lijkt mij op zich al reden genoeg om het gesprek aan te gaan met jullie bestuurder over dit onderwerp. Dit soort regelingen maken in de basis deel uit van het thuiswerkbeleid (thuiswerkregeling) dat dan weer deel uitmaakt van de geldende arbeidsvoorwaarden (of het personeelshandboek).

Jullie (onderhandelings)positie met betrekking tot dit onderwerp is stevig want als men regels opsteltt voor het controleren van medewerkers in het geval van thuiswerken valt dit onder het instemmingsrecht artikel 27 lid 1L: "een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen."

Het onderdeel van het thuiswerkbeleid (thuiswerkregeling) dat betrekking heeft op het controleren van het gedrag of prestatie (in jullie geval vertaalt zich dit in het maken van de werkuren) in het geval van thuiswerken mag dus alleen worden ingevoerd als de OR hiermee heeft ingestemd. Dat betekent dat de regeling zonder instemming van de OR (namens het personeel) niet mag worden ingevoerd. 

Het is belangrijk dat jullie met je bestuurder in gesprek gaan over de op te stellen regeling voor controle bij thuiswerken. Dit vraagt om een goede voorbereidng om te onderzoeken welke mening jullie als OR hebben over dit onderwerp. Wat vinden jullie belangrijk als groep? De voorbereiding dient ervoor dat jullie allemaal de neuzen dezelfde kant op hebben staan en als groep een mening vormen. In het gesprek met de bestuurder kan je als OR aangeven wat jullie gezamenlijke standpunt is en wat er wel en niet in de regeling zou moeten worden opgenomen willen jullie ermee kunnen instemmen. 

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen