vrijdag 9 december 2022

Bonus zorgmedewerkers

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

fitness op het werk

 Beste redactie,

Wij vragen ons af of de OR rechten heeft in het kader van de besluitvorming wie in aanmerking komt voor de 1000 euro bonus voor zorgmedewerkers? Deze besluitvorming wordt door de overheid gestuurd, maar de beslissing wordt uiteindelijk genomen door de bestuurder. Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

De overheid heeft inderdaad een lijst opgesteld wie wel, en wie geen recht heeft op een bonus. Bij de ’niet’-pagina staat een nadere uitleg waarom bepaalde functies zijn uitgezonderd en dat daar het principe geldt: 'nee, tenzij…’  Uitzonderingen hierop zijn dus altijd mogelijk. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/09/18/zorgbonus-overzicht-beroepen-en-functies

De zorgbonus wordt netto uitgekeerd via de werkkostenregeling en de werkkostenregeling op zichzelf valt niet onder het instemmingsrecht van de OR. Een formele rol heeft de OR dus niet. Maar overleg kan wel helpen om ervoor te zorgen dat medewerkers krijgen waarop ze recht hebben, met als uitgangspunt de lijst van de overheid.  Ga dus op basis van het overlegrecht van artikel 23 WOR met jullie werkgever in gesprek over de medewerkers voor wie de bonus wordt aangevraagd. De OR heeft in deze dus een monitorende rol en kan de werkgever scherp houden op het correct uitvoeren van de bonusregeling.

Er is door de overheid een handreiking gemaakt voor werkgevers hoe met de regeling moet worden omgegaan:

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/09/18/handreiking-zorgbonus-covid-19/18-9+Handreiking+Zorgbonus+COVID-19.pdf

Daarnaast is er door de overheid ook nog een vraag en antwoord document gemaakt:

https://www.dus-i.nl/binaries/dus-i/documenten/publicaties/2020/09/17/vragen-en-antwoorden-bonus-zorgprofessionals-covid-19/Vragen+en+antwoorden+Bonus+zorgprofessionals+COVID-19.pdf

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen