vrijdag 9 december 2022

Bedrijfsrestaurant

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

fitness op het werk

 Beste redactie,

Wij werken in een organisatie met een groot bedrijfsrestaurant. Vanwege corona is het bedrijfsrestaurant opnieuw ingericht (denk aan 1,5 meter etc.). In acht genomen dat een bedrijfsrestaurant onderdeel is van de horeca komt het bij de OR raar over dat restaurants in de stad dicht moeten, maar een bedrijfsrestaurant kan wel open blijven. Hoe zit dit?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Beste OR,

Dank voor deze actuele vraag. Voor het antwoord heb ik even gekeken op de officiële website van de Rijksoverheid. Daar staat het volgende:

Mogen organisatoren van bijeenkomsten eten en drinken serveren aan hun gasten? 

Catering, lunch of koffie en thee serveren tijdens een bijeenkomst is niet mogelijk. 

Uitzonderingen hierop zijn:

  • hotels voor gasten die overnachten;
  • bedrijfskantines voor eigen personeel;
  • bijeenkomsten in een uitvaartcentrum.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/horeca

De strekking van deze uitzondering is volgens mij dat de overheid de bedrijven zo veel mogelijk wil ontzien zodat de economie zo min mogelijk schade oploopt. Anderzijds is de regel natuurlijk dat er waar het mogelijk is thuis wordt gewerkt. Ik neem aan dat dat bij jullie ook zo is en dat het hier alleen gaat over medewerkers die hun werk alleen op de werklocatie kunnen uitvoeren.

Het is heel goed dat jullie als OR kritisch blijven kijken of wat er gebeurt wel verantwoord is en strookt met de regels. Als hierover vragen rijzen dan zou ik hier zeker over in gesprek gaan met de bestuurder. De OR heeft met artikel 28 lid 1 WOR  de taak gekregen om naleving van allerlei wetten en regels te stimuleren als het gaat over veiligheid, gezondheid en welzijn en de bestuurder er op aan te spreken als de regels niet (goed) worden nageleefd.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen