vrijdag 9 december 2022

Algemene ondernemingsraadverkiezingen

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen.

rood oranje geel potlood

Beste redactie,

Wij zijn werkzaam bij een gemeente in Nederland. Graag zou ik willen weten of volgend jaar maart de algemene ondernemingsraadverkiezingen gehouden worden binnen alle gemeenten in Nederland?

Met vriendelijke groet,

De OR

 

Beste OR,

Dank voor je vraag! 

Sinds 1995 is de Wet op de ondernemingsraden (WOR) ook van toepassing voor overheidsinstellingen zoals gemeenten. Sinds 1996 houden veel ondernemingsraden in gemeenten iedere drie jaar verkiezingen in maart. In 2020 is dat op 11 maart. 

Niet alle gemeenten volgen dit patroon. Als er bijvoorbeeld een herindeling heeft plaatsgevonden kan het zijn dat de betreffende gemeente eerder verkiezingen heeft gehouden omdat er na de herindeling een nieuwe OR gekozen moest worden. Deze OR-en doen dan niet meer mee aan de ‘landelijke’ verkiezingen in maart. Zij wijken dus af van het patroon. Het is dus geen verplichting maar eerder een in de praktijk ontstaan patroon. In het bedrijfsleven lopen de OR-verkiezingen helemaal niet synchroon en houdt elke ondernemingsraad verkiezingen op het moment dat de zittingstermijn afloop en dat kan op elke dag van het jaar zijn.

Met vriendelijke groet,

De redactie