vrijdag 9 december 2022

Aftreden bij overstap divisie?

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

fitness op het werk

 Beste redactie,

Onze OR bestaat uit meerdere leden uit verschillende divisies. Hiervoor zijn kiesgroepn ingesteld. Als een OR-lid solliciteert bij een andere divisie en aangenomen wordt, moet dit OR-lid dan aftreden zodat de eerstvolgende kan aantreden. Ons reglement voorziet hier niet in.

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Als een OR-lid overstapt naar een bedrijfsonderdeel dat geen deel uitmaakt van de ‘onderneming’ waarvan jullie de OR zijn, stopt ook het OR-lidmaatschap want dan is de werknemer niet langer werkzaam in de onderneming waarvoor de OR is ingesteld. Uit de vraag begrijp ik dat dit niet aan de orde is. Jullie onderneming heeft maar één OR en is voor de WOR dus één onderneming. De overstap waarover je spreekt gaat over een divisie die onder dezelfde onderneming en dus onder dezelfde OR valt.

Het OR-lidmaatschap eindigt niet door de overstap naar de andere divisie. Er zijn (conform artikel 12 van de WOR) drie redenen waardoor het lidmaatschap van de OR kan eindigen.

- uit dienst gaan bij de onderenming
- het einde van de zittingstermijn
- vrijwillig aftreden

Geen van deze drie redenen is aan de orde in de situatie van de overstap naar een ander divisie en dus blijft het OR-lidmnaatschap bestaan.

Ik kan mij voorstellen dat de term 'onderneming' voor jullie vragen oproept. We hebben het hier over een overstap binnen de 'onderneming' waarvoor de OR is in gesteld maar wat moet dan worden geezien als de onderneming? In de WOR is in artikel 1c WOR een definitie opgenomen waarmee bepaald kan worden wat de ‘onderneming’ is waarvoor een OR moet worden ingesteld. Hierin staat:

'elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht’  (artikel 1c WOR).

Er zijn dus drie elementen die bepalend zijn voor de vraag of er 1 OR of meerdere OR-en moeten worden ingesteld:

1. Er moet sprake zijn van arbeidsovereenkomsten of publiekrechtelijke aanstellingen;
2. Er moet sprake zijn van een organisatorisch verband;
3. Er moet sprake zijn van een zelfstandige eenheid in de maatschappij.

Het OR-lidmaatschap eindigt dus niet door de overstap naar de andere divisie. Het OR lid blijft lid tot één van deze drie redenen hier wel van toepassing is. 

Het is aan de OR zelf om een oplossing te vinden voor het vertegenwoordigen van de kiesgroep waaruit het lid was gekozen en er voior te zorgen dat deze kiesgroep tot goed vertegenwoordigd wordt. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door af te spreken dat het OR lid (ondanks de overstap) nog steeds de kiesgroep blijft vertegenwoordigen waarvoor dit lid gekozen is. Dat kost misschien wat moeite, maar het kan natuurlijk wel. Dit 'vertegenwoordigingsprobleem' is een probleem dat veel OR-en kennen. Als OR dien je op een of ander manier contact te houden met je achterban in alle afdelingen en onderdelen binnen de onderneming. De OR draagt zelf zorg voor de organisatie hiervan.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen